E961 - Neotam

additiv grupp
Sötningsmedel

beskrivning
Neotam är ett sötningsmedel som är 7 000–13 000 gånger sötare än sackaros. Tillverkas kemiskt genom en reaktion mellan aspartam (E951) och 3,3-dimetylbutyraldehyd. Får användas i bl.a. drycker, efterrätter, sötsaker och bageriprodukter. Ingår även i tillsatsämnesprodukten aromförstärkare. Mängdbegränsningar.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
0-2mg/kg/dygn