E965 - Maltitoler

additiv grupp
Sötningsmedel

beskrivning
Sötningsmedel. Sockeralkohol framställd av den naturliga sockerarten maltos. Ungefär lika sött som vanligt socker. Får användas på samma sätt som sorbitol. Varning om laxativ verkan ska ges, om halten maltitol överstiger 10 procent. Inga mängdbegränsningar. Kan binda vatten i sig själv och på grund av denna egenskap används den i livsmedel också för att reglera livsmedlets konsistens bland annat som fuktighetsbevarande medel, stabiliseringsmedel, fyllnadsmedel och bärare och som smakförstärkare.

Godtagbart dagligt maximalt intag (ADI)
Behövs inte