Tjänster

Datasystemet MEVI är en webbtjänst avsedd för leverantörer av skogsodlingsmaterial. Med hjälp av den kan du:

  • uppdatera uppgifterna i registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial
  • lämna anmälningar om insamlingar av frön
  • ansöka om stambrev och OECD-certifikat för skogsodlingsmaterial
  • lämna anmälningar om frö- och plantpartier som marknadsförts till andra EU-länder

MEVI – datasystemet för skogsodlingsmaterial

Mer information.

Touko är Livsmedelsverkets elektroniska tjänst där du kan

  • registrera dig som foder-, gödsel-, utsädesföretagare
  • registrera dig i växtskydds- och plantmaterialregistret och ansöka om rätt att använda växtpass och ISPM 15-märkning
  • anmäla förändringar i verksamheten.

Touko-tjänsten

Mer information.

TETO – Sundhetscertifikat system är endast på finska och engelska.

Kasvinterveystodistuspalvelu

Mer information.

Sidan har senast uppdaterats 15.11.2022