På dessa sidor hittar du information om hur en trädgårdshobbyist kan förhindra spridning av karantänskadegörare och under vilka förhållanden växter kan beställas eller importeras från utlandet.

 

Sidan har senast uppdaterats 18.11.2022