Vanliga frågor om privatpersoners import av växter

1. Vilka länder är med i EU?

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien (obs. tills brexit träder i kraft), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Utan sundhetscertifikat får man ta in till Finland växter och växtprodukter från länderna här ovan samt från Schweiz och Liechtenstein, där samma lagstiftning tillämpas.
Lägg märke till att Norge och Island inte är EU-länder. Vid import från dem följs samma regler som vid import från andra länder utanför EU.

2. Är Kanarieöarna en del av EU?

I Växtskyddslagstiftningen hör Kanarieöarna till områden utanför EU. Om man vill ta in växter därifrån, tillämpas de regler som gäller för länder utanför EU, dvs. krav på sundhetscertifikat och importkontroll gäller. Utöver Kanarieöarna är följande likadana områden: Ceuta, Melilla, Guadeloupe, Franska Guayana, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy och Saint-Martin.

Madeira, som hör till Portugal, ingår i EU i växtskyddslagstiftningen, vilket betyder att växter som förs in därifrån behöver inte vara försedda med sundhetscertifikat.

3. Varför gäller kraven också små mängder som privatpersoner har med sig eller beställer till Finland?

Resandet har ökat, och via webben är det lätt att beställa varor från alla håll i världen. Klimatförändringen främjar växtsjukdomarnas och skadedjurens spridning. I och med det finns det en allt större risk för att någon besvärlig växtskadegörare lyckas sprida sig med växter som privatpersoner har med sig eller beställer. Växtskadegörare som sprider sig till nya områden kan orsaka oanade skador för växtproduktionen och miljön. Därför är det viktigt att privatpersoner följer samma importregler som företag när det gäller växter.

4. Varför gäller kraven också Finlands närområden, till exempel Norge och Ryssland?

I Finland iakttas EU:s växtskyddslagstiftning, som är gemensam för alla EU-länder. Därför är det inte möjligt att tillämpa landsspecifika undantag när det gäller närområdena.

5. Får jag utan sundhetscertifikat ta in frysta, torkade eller konserverade vegetabilier från länder utanför EU?

Ja. Växtskyddskraven gäller inte frysta, torkade eller konserverade vegetabilier. För dem krävs inget sundhetscertifikat, eftersom växtsjukdomar och växtskadegörare inte sprider sig med dem. Certifikat behövs inte heller för kaffe, te, kryddor, ris, mjöl, flingor eller motsvarande livsmedel.

6. Får jag utan sundhetscertifikat ta in nötter från länder utanför EU?

Nötter som är avsedda att ätas får du ta in utan sundhetscertifikat

  • om de har torkats eller rostats eller behandlats på annat sätt
  • om det yttre tjockare skalet har avlägsnats. Det tunna skalet på ytan av ätliga nöten får finnas kvar.

Ifall nötterna är avsedda att för sådd, måste de åtfäljas av ett sundhetscertifikat.

7. Varför bör vissa frukter åtföljas av ett sundhetscertifikat men inte andra?

Ananas, banan, durian (stinkfrukt), kokosnöt och dadel behöver inte åtföljas av ett sundhetscertifikat vid införsel från ett land utanför EU eftersom dessa knappast odlas inom EU och de skadegörare som kan tänkas kunna följa med dem inte utgör ett hot mot växtproduktionen i EU. Hos andra frukter förekommer det skadegörare, vilka kunde orsaka skador inom EU och därför måste de åtföljas av ett sundhetscertifikat och kontrolleras vid importen.

8. Kan jag få ett sundhetscertifikat för växter, frukter eller grönsaker som jag köper i en affär i t.ex. Thailand?

Sannolikt kan du inte det, eftersom sundhetscertifikatet utfärdas av en växtskyddsmyndighet. I Finland är Livsmedelsverket växtskyddsmyndigheten. För att du ska kunna få ett sundhetscertifikat i en affär under en resa måste affären be myndigheten i landet utfärda ett sådant, och myndigheten måste inspektera produkterna. Produkterna ska också uppfylla kraven för import till EU. I praktiken lyckas det här knappast, och i vilket fall som helst kostar det. Också inspektionen av produkterna i samband med ankomsten till Finland är avgiftsbelagd. Om du beställer produkter på webben kan du få ett sundhetscertifikat åtminstone via vissa nätbutiker, men kontrollera saken innan du gör beställningen. Om du beställer från ett land utanför EU, kolla instruktionerna för beställandet här

9. Kan matsvampar importeras?

Matsvampar kan importeras för personligt bruk. Svampar behöver inte sundhetscertifikatet eftersom svamparna inte är växter och inte omfattas av lagstiftning om växthälsa. Om du importerar matsvampar som ett företag, kolla in kontrollerna på Tullens webbplats

10. Får jag importera frön för grobarhet för näringsbruk utan sundhetscertifikat?

Frön som odlas i jord för skott kräver ett sundhetscertifikat vid import. Ätbara frön som endast kommer för grobarhet kräver inget sundhetscertifikat.

Sidan har senast uppdaterats 12.10.2022