Import av träprodukter för eget bruk

Trävaror av barrträ omfattas av krav på sundhetscertifikat vid införsel från ett land utanför EU

Barrträvirke så som bräden, lister och faner ska oftast åtföljas av sundhetscertifikat vid införsel från ett land utanför EU (så som Ryssland). Sundhetscertifikatet utfärdas av avsändarlandets växtskyddsmyndighet. Certifikatet är avgiftsbelagt och det kan ofta vara invecklat för en privatperson att skaffa ett certifikat. Därför är det ingen idé att ta ett litet parti barrträ med hem. Följande trävaror behöver inte åtföljas av ett sundhetscertifikat: plywood, spån- och träfiberskivor samt laminat.

Ävn vissa lövträvaror bör ha sundhetscertifikat vid införsel från ett land utnför EU. Från EU-länder får man ta med sig trävaror utan sundhetscertifikat. Observera att på grund av Brexit kommer Storbritannien (England, Skottland, Wales) att omfattas av importregler för länder utanför EU från 1.1.2021.

Läs mera

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2022