Utsädespotatisens garantibevis och sigil

Garantibevis/växtpass

Officiellt kontrollerat och godkänt (certifierat) utsäde känns igen på garantibeviset.

Enligt lagstiftningen är garantibeviset, dvs. etiketten som fästs på förpackningen, vitt med en diagonal linje för stamutsäde, vitt för basutsäde och blått för certifikatutsäde.

Utsädespotatisens garantibevis fungerar samtidigt som växtpass, där potatisproducentens växtskyddsregisternummer finns angivet.

Garantibeviset är ett officiellt dokument. Förpackaren får inte göra egna anteckningar i garantibevisen.

I garantibeviset anges enligt lagstiftningen följande information:

 1. ”Utsädespotatis certifierad i enlighet med Europeiska unionens regler”
 2. Livsmedelsverket, Finland
 3. Handelspartiets referensnummer
 4. Månad och år för försegling
 5. Art och sort
 6. Produktionsland
 7. Utsädesklass och vid behov utsädesgeneration
 8. Utsädespotatisens storlek mm
 9. Förpackningens nettovikt
 10. Växtskyddsregisternummer

Av garantibeviset framgår dessutom EU:s skyddsområden för farliga skadegörare samt packeriets namn.

Beställning av garantibevis

Garantibevisen beställs från Livsmedelsverket innan lagergranskningen inleds. Garantibevisen beställs med en blankett som planerats för ändamålet.  Blanketten finns på Livsmedelsverkets webbplats och kan skickas per e-post till adressen vakuus@ruokavirasto.fi.

Garantibevisen trycks i den ordning de beställs. Om etiketterna på kundens begäran trycks som brådskande utförs arbetet genast. Förutom den normala leveransavgiften tas en hanteringsavgift ut enligt gällande prislista.

Om man vill att garantibevisen ska postas som expressförsändelse betalar beställaren leveranskostnader enligt gällande prislista.

På garantibevisen kan vid behov också tryckas en streckkod enligt kundens beställning.

Leverantörens garantibevis

Enligt lagstiftningen kan packeriet själv trycka leverantörens garantibevis för partier som marknadsförs i förpackningar om 10 kg eller mindre. Tillståndet gäller endast certifierade utsädesklasser. Förpackningar med leverantörens garantibevis får endast marknadsföras i Finland.

I leverantörens garantibevis anges följande information:

 1. ”Leverantörens garantibevis/EU-växtpass”
 2. Handelspartiets referensnummer
 3. Leverantörens namn
 4. Månad och år för försegling
 5. Art och sort
 6. Produktionsland
 7. Utsädesklass
 8. Utsädespotatisens storlek mm
 9. Förpackningens nettovikt
 10. Växtskyddsregisternummer
 11. ”Får marknadsföras endast i Finland”.

Sigill

Enligt lagstiftningen ska en utsädesförpackning förseglas så att den inte går att öppna utan att sigillet bryts. I praktiken innebär detta användning av antingen självhäftande etiketter eller etiketter som sys fast, eller användning av hängetiketter och sigill så att etiketten hamnar bakom sigillet.  Det senare används i synnerhet på storsäckar.

Från Livsmedelsverkets garantibevistryckeri kan man beställa buntbandsliknande sigill i plast. Sigillen är numrerade med löpande nummer.

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2019