Vad är växthälsa?

Friska och välmående växter är ett livsvillkor för vårt liv. Genom att skydda växterna skyddar vi livet.

Enligt FAO:s uppskattningar förorenar växtskadegörare 20-40% av världens livsmedelsgrödor varje år. Växtsjukdomar och skadedjur som sprider sig till nya områden skadar ekosystemen och skadar skogsbruket. Skogsskadegörare av främmande ursprung kan vara särskilt skadliga för Finland, eftersom skogsbruket är viktigt för vårt land. Lagstiftningen om växthälsa och dess övervakning syftar till att förhindra spridning av växtsjukdomar och skadedjur till nya områden. Läs här hur alla kan främja växthälsan.

Förökningsmaterialets hälsa är viktig för att producera en gröda av god kvalitet. Läs mer om certifiering av utsäde. Se också videor.

Ge dig ut på en växtinspektörs resa

Se bloggar: Växthälsa från olika perspektiv

Från materialbank hittar du videor och andra material

Läs mer

 

Sidan har senast uppdaterats 26.8.2022