Främja växthälsan

Främja växthälsan som medborgare

  • Lär känna de viktigaste karantänskadegörarna och hur man känner igen dem. De är åtminstone asiatisk långhorning, koloradoskalbagge, tallvedsnematod och päronpest.
  • Anmäl till Livsmedelsverket, om du misstänker att du har hittat en karantänskadegörare (kasvinterveys@ruokavirasto.fi). På så sätt kan man hindra skadegöraren från att spridas vidare.
  • Ta reda på varifrån och på vilka villkor du får ta med dig växter och växtprodukter till Finland. 

Främja växthälsan i ditt arbete

 

Sidan har senast uppdaterats 26.8.2022