Huomioi luomurehujen ja -elintarvikkeiden tehostettu tuontivalvonta 1.7.2022 alkaen

20. kesäkuuta 2022

Komissio on listannut EU:n ulkopuolelta tuotavat luomutuotteet ja lähtömaat, joita tulee valvoa tehostetusti 1.7.2022 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tullauksen yhteydessä kaikkien luomuna maahantuotavien rehu- ja elintarvike-erien asiakirjat tarkastetaan 1.7.2022–31.12.2022 välisenä aikana. Tulli ottaa erästä näytteet riskinarvioon perustuen pestisidijäämävalvontaa varten. Erä jää Tullin hyväksymään varastoon ja on käyttöönottokiellossa, kunnes analyysitulokset valmistuvat.

Asiakirjojen tarkastuksella varmistetaan, että tuotantoketjun toimijat ovat sertifioituja, luomutuote

jäljitettävissä ja luomurehu tai -elintarvike täyttää sille asetetut vaatimukset. Mikäli luomumääräystenvastaisuutta ei todeta, luovutusmenettelyä jatketaan ja erä voidaan vapauttaa Tullin valvonnasta. Mikäli erä ei täytä luomumääräyksiä, luovuttaminen luonnonmukaisena kielletään. Tällöin luomuun viittaavat merkinnät on peitettävä Tullin valvonnassa.

Toimijan tulee tullauksen yhteydessä esittää Tullille tarkastussertifikaatti, tullausasiakirjat, rahtikirjat sekä edeltävässä luomuketjussa toimineiden kaikkien toimijoiden (ml. välittäjät) nimet, osoitetiedot ja luomusertifiointiasiakirjat (maatilalta viljelijälle ml. luomutuotteiden välittäjät hankintaketjussa). Tuojan vastuulla on huolehtia, että tuotteet ilmoitetaan luonnonmukaisina tulli-ilmoituksessa. Tarkastusta ei ole mahdollista tehdä jälkikäteen.

Tehostettu valvonta koskee seuraavia yleisen nimikkeistön (CN) tuoteryhmiä ja lähtömaita:

 • Kiina: 1202 41 00, 1202 42 00, maapähkinä
 • Kiina: 1207 99 96, 1207 99 97 10, kurpitsansiemen
 • Intia: 0910 11 00, 0910 12 00, inkivääri
 • Intia: 1302 32 90, guar gum
 • Intia: 1207 40 90, seesaminsiemen
 • Intia:  0910 30 00, 1302 19 70, kurkuma
 • Kazakstan: 1204 00 90, hampunsiemen
 • Paraguay:  1207 99 96, chiansiemen
 • Peru: 1801 00 00, kaakaopapu
 • Turkki: 0811 10 90, 2008 80 90, mansikka
 • Turkki: 1001 19 00, durumvehnä

Rehujen tuonnissa toimijan tulee huomioida, että mikäli kyseessä on EU:n ulkopuolelta saapuva, salmonellan suhteen riskialttiiksi määritelty kasviperäinen rehu (esim. öljykasvien siemenet ja niistä saatavat tuotteet), silloin toimijan on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus myös Ruokaviraston rehuhygienian valvontaa varten.

Lisätietoja:

Tulli
Sähköisen palvelukeskuksen kuluttajansuojatarkastajat, kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Ruokavirasto
Luomujaosto; ylitarkastaja Teija Lindén, luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi
Rehujaosto, luomurehujen valvonta; ylitarkastaja Nora Mäntysaari, luomurehu(at)ruokavirasto.fi

Lisää tietoa luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuonnista
Opas: Luomutuonti