Politiikkaohjelmia ja strategioita maailmalta

WHO:n maailmanlaajuinen strategia terveellisen ravinnon ja liikunnan edistämiseksi hyväksyttiin WHO:n yleiskokouksessa vuonna 2004. Sen taustana oli muutos maailman terveydentilassa. Ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät tekijät ovat WHO:n arvion mukaan myös maailmanlaajuisesti avainasemassa kroonisten tautien ehkäisyssä ja terveyden edistämisessä.

WHO:n maailmanlaajuisen strategian suositukset ovat suhteellisen yleisiä, jotta ne soveltuisivat maapallon erilaisiin olosuhteisiin, mutta toimivat hyvin taustana yksittäiselle maalle, jotk suunnittelee omaa kansallista strategiaansa.

WHO:n maailmanlaajuinen strategia terveellisen ravinnon ja liikunnan edistämiseksi (pdf)


EU:n Valkoinen kirja ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskeva eurooppalainen strategia on vuodelta 2007. Sen tarkoituksena on luoda EU:lle yhtenäinen lähestymistapa, jolla pyritään vähentämään epäterveellisestä ravinnosta, ylipainosta ja lihavuudesta johtuvia terveysongelmia. Strategian painopistealueita ovat esimerkiksi kouluhedelmäohjelma ja yhteinen tavoite alentaa elintarvikkeiden suolapitoisuuksia koko yhteisön alueella. 

EU:n valkoinen kirja ravitsemuksesta ja ylipainosta (pdf)

 

Pohjoismaisen ministerineuvoston toimintaohjelma Health, food and physical activity  hyväksyttiin vuonna 2006. Sen tavoitteena on parantaa ruokatottumuksia, lisätä liikuntaa ja vähentää ylipainon esiintyvyyttä pohjoismaissa. Tavoitteiden toteutumisen ajankohdaksi on kirjattu vuosi 2011, mutta se sisältää visioita myös vuoteen 2021 asti.

Nordic Action Plan