Kryptosporidioosi – nouseva zoonoosiuhka nautakarjoissa KRYPTO

KRYPTO-hankkeen loppuraportti

KRYPTO-hankkeen toimintasuositukset (policy brief)

Tutkimushankkeen 12.10.2022 pidetyn päätösseminaarin esitykset:

Kryptosporidien leviäminen ja hallinta nautatiloilla
Erikoistutkija Leena Seppä-Lassila, Ruokavirasto

Ihmisten kryptosporidioosi ja tartuntalähteet Suomessa
Tutkija Kristiina Suominen, THL

Cryptosporidium parvum -tartuntojen molekyyliepidemiologia
Tutkija Tuulia Enbom, Ruokavirasto

Suomalaisten tuottajien tiedot, asenteet ja käytänteet zoonoottisesta kryptosporidioosista
ELL Jenni Suolaniemi, Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede

Kryptosporidioosi ammattitautina
Vanhempi asiantuntija Sirpa Laitinen, Työterveyslaitos

Kryptosporidit nautatilojen valumavesissä
Tutkija Anna-Maria Hokajärvi

Kryptosporidioosin hallinta tilatasolla
Asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho, Eläinten terveys ETT ry

Tiivistelmä:

Hankkeessa selvitetään nautakarjoissa ja ihmisissä esiintyvän C. parvum -tartunnan leviämistä ja leviämisen ehkäisyä.

Tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on nautakarjatalouteen liittyvien eläinten ja ihmisten kryptosporidioositartuntojen ehkäisy ja riskinhallinta. Sen toteutumiseksi 

  • Selvitetään nautatilojen kryptosporidioositartuntojen esiintymistä, tartuntojen lisääntymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä suojautumista tartuntojen leviämiseltä tiloilla.
  • Selvitetään ihmisten kryptosporidioositartuntojen lisääntymiseen vaikuttavia tekijöitä.
  • Selvitetään nautatilojen ja ihmisten C. parvum -tartuntojen epidemiologiaa alatyypityksen ja kokogenomisekvensoinnin avulla.
  • Selvitetään nautatilojen ulosteperäiset päästöt vesistöihin ja tilojen talousvesijärjestelmiin.
  • Laaditaan ohjeistus kryptosporidioosin työterveysriskeistä ja niiltä suojautumiselta (työterveysopas).
  • Tiedotetaan kryptosporidioosin tartuntalähteistä ja tartuntojen torjumisesta terveydenhuollon ja terveydensuojelun ammattilaisille, maatalousalan työntekijäryhmille ja kansalaisille.
  • Jaetaan hankkeen tutkimustieto elinkeinon käyttöön tartuntariskin hallitsemiseksi nautakarjataloudessa.

Asiasanat:

Cryptosporidum parvum, kryptosporidioosi, zoonoosi

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Autio Tiina, johtava asiantuntija, Ruokavirasto, eläintautibakteriologian ja -patologian yksikkö

Yhteistyötahot:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL);
Työterveyslaitos (TTL);
Helsingin Yliopisto;
Valio Oy;
Eläinten terveys, ETT;
European Union Reference Laboratory for Parasites, Istituto Superiore di Sanità (EU-RL)

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2019

Lopetusvuosi:

2022

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Maatalouden kehittämisrahasto Makera;
MMM 435/03.01.02/2018;
Valio Oy;
THL;
TTL

Sivu on viimeksi päivitetty 22.12.2022