Äärevien kasvuolojen vaikutus kylvösiemenen itävyyteen ja elinvoimaan

Tavoitteet:

Päätavoitteena on selvittää kasvu- ja korjuukauden säätekijöiden vaikutus kylvösiemenen laatuun hyödyntäen sekä Ruokaviraston olemassa olevia itävyysaineistoja että Luonnonvarakeskuksessa (Luke) järjestettäviä kasvihuonekokeita. Kylvösiemenen laadun vaihtelu on keskeinen ongelma, jota hankkeessa pyritään ratkaisemaan.

Kasvu- ja korjuukauden sääolot sekä kuivaus- ja varastointiolot vaikuttavat itävyyteen. Kylvösiemenen laatuun liittyy itävyyden lisäksi itämislepo, siemenen elinvoima ja elinvoiman säilyminen. Näiden lisäksi on viitteitä siitä, että kasvuolot saattavat vaikuttaa siemenen laatuun muutenkin kuin itävyyden kautta. Äärevät, stressaavat kasvuolot, saattavat jäädä siemenen muistiin ja heikentää seuraavan tai jopa seuraavien sukupolvien kasvu- ja sadontuottokykyä. Tällöin pelkkä itävyysprosentti ei välttämättä määritä ja kuvaa siemenen elinvoimaisuutta ja sadontuottokykyä.

Hankkeessa selvitetään myös rukiin torajyvä- ja alkaloidipitoisuuksien vaihtelua ja näihin vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen välillisenä tavoitteena on siementuotannon riskien parempi tuntemus ja sitä kautta parempi hallinta.

Asiasanat:

kylvösiemen, itävyys, elinvoima, siemenen muisti, torajyvä, ergotalkaloidi

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Ari Rajala, johtava tutkija, MMT, Luonnonvarakeskus

Ruokaviraston hankevastaava:

Hanna Ranta, jaostopäällikkö, FT, siemenlaboratoriojaosto

Yhteistyötahot:

Luonnonvarakeskus;
Kylvösiemensäätiö;
Huoltovarmuuskeskus;
Siemenkauppiaitten yhdistys;
Fazer Mylly

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2020

Lopetusvuosi:

2023

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

maa- ja metsätalousministeriö (379/03.01.02/2019);
Luonnonvarakeskus;
Ruokavirasto;
Kylvösiemensäätiö;
Huoltovarmuuskeskus;
Siemenkauppiaitten yhdistys

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.8.2023