Esihistoriallisen viljelyn merkit Suomessa, erityisessä huomion kohteena Brassica-suvun kasvit (lanttu, nauris ja kaali)

Tavoitteet:

Tässä projektissa tutkitaan viljelyn merkkejä esihistoriallisessa Suomessa, erityisesti kaalien suvun (lanttu, nauris ja kaali) käytön alkamista Suomessa. Projektin tarkoituksena on löytää näiden ravintokasvien käytöstä kemiallisia jäänteitä esihistoriallisesta keramiikasta.

Asiasanat:

viljelyn historia, Brassicacea, kevyet isotoopit, keramiikka, arkeologia, ruoan historia

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Maria Lahtinen-Kaislaniemi, PhD, tutkija, Ruokavirasto, koostumus- ja alkuperäjaosto                      

Ruokaviraston hankevastaava:

Maria Lahtinen-Kaislaniemi, PhD, tutkija, koostumus- ja alkuperäjaosto                         

Yhteistyötahot:

Helsingin yliopisto: Markku Oinonen, dosentti;
Helsingin yliopisto: Laura Arppe, FT;
University of York: Oliver Craig, professori
Museovirasto: Petro Pesonen, FL;
Turun yliopisto: Ulla Moilanen, FM;
Turun yliopisto: Mirva Pääkkönen, FM

Hankkeen vaihe:

Käynnissä                                

Aloitusvuosi:

2019

Lopetusvuosi:

2022

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Suomen Akatemia;
Ruokavirasto

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.5.2023