Helsingin yliopisto

Ruokavirasto on solminut Helsingin yliopiston kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa ja kehittää tutkijoiden yhteistyötä ja tutkimusedellytyksiä sekä laajentaa opiskelijoiden opiskelu- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia elintarviketurvallisuuden sekä eläinten hyvin voinnin ja terveyden alueella.

Yhteistyön tarkoituksena on kehittää, syventää ja hyödyntää sopijapuolten monitieteistä osaamista tutkimus- ja kehitystoiminnassa: toteuttamalla yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, tekemällä yhteistyötä tutkimusrahoituksen hallinnoissa (muun muassa EU-hankerahoitus, TEKES-rahoitus) ja kehittämällä perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen yhteistyötä.

Yhteistyön vastuuhenkilöinä ovat rehtori Thomas Wilhemsson ja pääjohtaja Matti Aho.

Lisätietoja:
tutkimusjohtaja Liisa Maunuksela, liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 13.3.2019