Itä-Suomen yliopisto

Ruokavirasto on solminut Itä-Suomen yliopiston kanssa  yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on edistää yhteistyötä sopijaosapuolien välillä elintarviketurvallisuuden sekä eläinten hyvinvoinnin ja terveyden alueella.

Yhteistyön tarkoituksena on kehittää, syventää ja hyödyntää sopijapuolten monitieteistä osaamista tutkimus- ja kehitystoiminnassa: toteuttamalla yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita, tekemällä yhteistyötä tutkimusrahoituksen hallinnoissa (muun muassa EU-hankerahoitus, TEKES-rahoitus) ja kehittäen jatko- ja täydennyskoulutuksen yhteistyötä.

Yhteistyön vastuuhenkilönä on pääjohtaja Matti Aho.

Lisätietoja:
tutkimusjohtaja Liisa Maunuksela, liisa.maunuksela@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 13.3.2019