Usein kysyttyä: covid-19-koronaviruksen vaikutus tukiin

Päivitetty 27.3.2020 klo 12.10

Vaikuttaako tartuntatautiepidemia tukien maksamiseen?

Ruokavirasto tekee kaiken voitavansa, jotta tukien maksaminen voidaan turvata. Olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota sijaisjärjestelyihin tehtävissä, jotka liittyvät tukien maksamiseen.

Tehdäänkö maatiloilla normaalisti tukivalvontoja?

Koronavirusuhan vuoksi ELY-keskusten, aluehallintovirastojen ja Ruokaviraston tarkastajat tekevät vain välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit. Hallinnolliset tarkastukset  ja  asiakirjatarkastukset jatkuvat normaalisti.

Miten tartuntatautiepidemia vaikuttaa maaseudun kehittämistukien tarkastuksiin?

Ruokavirasto ei tee paikan päällä tehtäviä maaseudun kehittämistukien tarkastuskäyntejä 30.4.2020 asti koronavirusuhan vuoksi. Poikkeustilanteen ajan Ruokavirasto suorittaa tarkastukset asiakirjatarkastuksina ja pyytää tarpeen mukaan lisätietoja puhelimitse tai sähköpostitse. ELY-keskukset voivat tarvittaessa tehdä välttämättömiä hallinnollisia tarkastuskäyntejä tuetun investoinnin toteuttamisen varmistamiseksi. ELY-keskukset huolehtivat tarvittavista varotoimista tarkastuskäynneillä virustartuntojen välttämiseksi.

Miten epidemia vaikuttaa tukien hakemiseen?

Viljelijöiden päätukihaun valmistelu jatkuu normaalisti. Haku on tavoitteena avata suunnitelmien mukaan huhtikuun lopulla. Päätukihaun ja hakemusten käsittelyn tietojärjestelmämuutokset turvataan. Kannustamme viljelijöitä asioimaan verkkoasiointipalvelu Vipussa.

Maaseudun kehittämistukia voi hakea sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Miten koronavirusepidemia vaikuttaa käynnissä oleviin viljelijätukien hakuihin?

Kansallisten kotieläintukien ja sokerijuurikkaan kuljetustuen haku ovat käynnissä viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa 27.3. asti.

Verkkoyhteydet voivat kuormittua valtakunnallisesti suuren käyttäjämäärän takia, joten kannustamme viljelijöitä hakemaan tuet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Lue lisää Ruokaviraston tiedotteesta 20.3.2020.

Järjestetäänkö tänä keväänä viljelijöiden tukihakukoulutuksia?

Alueellisia kasvokkaisia viljelijätukihakukoulutuksia on jouduttu perumaan epidemian vuoksi.
Ruokaviraston järjestämän tukihakukoulutuksen materiaali on käytettävissä ruokavirasto.fi-sivustolla.

Voinko hoitaa tukiasioita kunnassa, ELY-keskuksessa tai Leader-ryhmien toimistolla?

Ruokavirasto kannustaa asiakkaitaan asioimaan verkossa tai puhelimitse. Kuntien, ELY-keskusten ja Leader-ryhmien yhteystiedot voit hakea ruokavirasto.fi-sivustolta.

Voiko maatila saada Neuvo 2020 -neuvontaa poikkeusoloissa?

Neuvo 2020 -neuvontaa voi saada myös sähköisellä etäyhteydellä (esim. Microsoft Teams tai Whatsappin videopuhelu). Ota yhteyttä neuvojaan www.ruokavirasto.fi/neuvojarekisteri ja sovi, miten neuvonta toteutetaan.

Miten rajoitukset matkustamisessa ja tilaisuuksien järjestämisessä huomioidaan kehittämishankkeissa?

Jos hankkeelle jää kustannuksia peruuntuneista tilaisuuksista tai matkoista, ovat ne tukikelpoisia, jos ne ovat lopullisia ja kohdistuvat hankkeelle. Ota yhteyttä tuen myöntäneesen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja keskustele muutoksista, joita rajoitukset aiheuttavat hankkeen toteuttamiseen. ELY-keskusten ja Leader-ryhmien yhteystiedot voit hakea ruokavirasto.fi-sivustolta.

Voiko maatalouden investointiin saatuun korkotukilainaan saada lyhennysvapaata?

Jos korkotukilaina tai valtionlaina on myönnetty lakien 329/1999 tai 1476/2007 mukaan, pankit voivat myöntää lainan lyhennyksiin lykkäyksiä enintään kahdeksan vuoden verran kerrallaan yksi vuosi. Keskustele asiasta pankkisi kanssa.

Miten tulisi toimia, jos yritys on saanut myönteisen rahoituspäätöksen, mutta yrityksen taloudellinen tilanne muuttuu rajusti poikkeusolojen aiheuttamien rajoitusten vuoksi?

Ota yhteyttä tuen myöntäneeseen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja keskustele vaihtoehdoista. Jos tarvitset investoinnin tai hankkeen toteuttamiselle jatkoaikaa, keskustele ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän kanssa ja tee jatkoaikahakemus. ELY-keskuksesta voi kysyä lisätietoa myös koronavirustilanteen vuoksi käyttöönotettavista uusista rahoitusmuodoista. ELY-keskusten ja Leader-ryhmien yhteystiedot voit hakea ruokavirasto.fi-sivustolta.

Miten tartuntaepidemia vaikuttaa vienti- ja tuontitodistusten myöntämiseen?

Sähköisiä vienti- ja tuontitodistushakemuksia käsitellään päivittäin. Paperisten todistusten ja otteiden myöntämisessä voi olla viiveitä.

Loppuuko EU:n ruoka-avun jakaminen kumppaniorganisaatioille?

Ei. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti, joten elintarvikkeet pystytään toimittamaan kumppaniorganisaatioille. Heidän toteuttamaansa ruoka-avun jakamiseen on ohjeistus Ruokaviraston sivuilla.

Miten huomioidaan yli 70-vuotiaat ja riskiryhmään kuuluvat tukioikeuksien siirroissa ja vuokrasopimusten allekirjoittamisessa?

Välttääksesi tartuntariskiä hanki yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmään kuuluvien allekirjoitukset tukioikeuksien siirtolomakkeisiin kyseistä henkilöä tapaamatta hoitamalla asia esimerkiksi postitse. Samaa menettelyä suosittelemme noudattamaan myös vuokrasopimusten allekirjoituksissa.

Mistä saa tukioikeuslomakkeen 103A?

Tukioikeussiirtolomakkeen 103B liitteenä tulee palauttaa aina tukioikeuksia luovuttavan maatilan tukioikeuslomake 103A. Tukioikeuslomakkeen saat tulostettua useissa tapauksissa Vipu-palvelusta. Katso tarkempi ohjeistus ohjeesta. Jos 103A:n tulostus ei ole mahdollista, voit pyytää kuntaa esimerkiksi postittamaan liitteeksi tarvittavan 103A:n välttääksesi tartuntariskiä.

Miten hoidetaan maataloustukien hakeminen koronavirusepidemian aikana ja asiointi kuntien maataloustoimistoilla?

Asiointiin viljelijätukiasioissa kannattaa käyttää verkkoasiointipalvelu Vipua. Lähetä tukihakemukset hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä verkkoyhteydet ovat kuormittuneet koronavirusepidemian aikana suuren käyttäjämäärän takia. Tarvittaessa voit hakea tukia myös paperilomakkeilla. Hakulomakkeen voit lähettää kuntaan sähköpostin liitteenä tai kirjepostina. Lähetä myös lomake postitse hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Vältä epidemian aikana asiointia kunnan maaseututoimistolla. Useiden kuntien toimistot ovat suljettuina, joten yhteyden saat parhaiten soittamalla tai sähköpostitse. Mahdollisesta tapaamisesta kannattaa sopia etukäteen.

Mistä saa ajankohtaista tietoa koronaepidemiaan liittyvistä viljelijätukiasioista?

Ajantasaista tietoa koronavirustilanteeseen liittyvistä viljelijätukiasioista saat ruokavirasto.fi-sivustolta, viljelijäuutiskirjeistä, Ruokaviraston tiedotteista ja alan ammattilehdistä. Niitä kannattaa seurata, sillä koronavirustilanne muuttuu jatkuvasti.

Miten paperihakemuksen jättävä tuenhakija saa tarvitsemansa ajantasaiset tiedot digitoiduista pinta-aloista?

Suosittelemme tukihakemuksen tekemistä Vipu-palvelussa. Jos haluat kuitenkin jättää hakemuksen paperilla, voit tilata viimeisimmät tiedot digitoiduista pinta-aloista kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta postitse tai sähköisesti. Tee pyyntö tietojen toimittamisesta hyvissä ajoin. Vältä asiointia kunnan maaseututoimistolla koronaepidemian aikana.

Voiko maatila vedota ylivoimaiseen esteeseen koronaviruksen takia?

Vallitsevassa koronatilanteessa voit vedota ylivoimaiseen esteeseen esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Luomusitoumuksesi edellyttämiä kursseja ei järjestetä. Ylivoimaisen esteen perusteella voit siirtää luomukurssin suorittamisen myöhempään ajankohtaan. Sitoumuksesta ei kuitenkaan makseta korvausta ennen kuin olet suorittanut sitoumuksen edellyttämän koulutuksen.
  • Kasvinsuojeluainetutkintojen koulutuksia tai kasvinsuojeluruiskun testaustilaisuuksia ei järjestetä. Ylivoimaisen esteen perusteella voit suorittaa koulutuksen ja testauttaa ruiskun myöhemmin. Huomioi kuitenkin, että voit tehdä tutkinnon myös verkossa.

Jos sinua tai maatilaasi kohtaa ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, ilmoita asiasta 15 työpäivän kuluessa toimivaltaiselle viranomaiselle eli kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai ELY-keskukseen. Vain ilmoittamalla ylivoimaisesta esteestä voit säilyttää oikeutesi viljelijätukiin tai osaan niistä.

Ilmoitus kannattaa tehdä sähköpostitse. Jos postitat ilmoituksen, varmista puhelimitse, että ilmoitus on saapunut perille.  Liitä ilmoitukseen myös todisteet. Lue lisää ylivoimaisesta esteestä hakuoppaan luvusta 5.