Lampaat ja vuohet

Uuden EU:n eläinterveyssäännöstön siirtymäaika on nyt päättynyt ja tuotantoeläinten ja niiden sukusolutuotteiden sisämarkkinasiirtojen on täytettävä eläinterveyssäännöstössä säädetyt siirtoehdot. Siirroissa käytetään uusia eläinterveyssäännöstön mukaisia terveystodistuksia, jotka laaditaan Traces NT -järjestelmässä.

Verkkosivujemme päivitys on tuotantoeläinten siirtoehtojen osalta kesken. Lajikohtaisilla sivuilla on tällä hetkellä nähtävissä uudet terveystodistusmallit ja linkit siihen lainsäädäntöön, joka säätelee eläinten ja sukusolutuotteiden siirtoja jäsenmaiden välillä. Lainsäädäntö löytyy täältä.

Verkkosivujemme keskeneräisyyden vuoksi, olemme siirtyneet toistaiseksi henkilökohtaiseen neuvontaan koskien tuotantoeläinten ja niiden sukusolutuotteiden vientiä ja tuontia EU-maiden, Norjan ja Sveitsin välillä. Meidät tavoittaa sähköpostitse osoitteesta: eu-elain@ruokavirasto.fi.

Uuden EU-lainsäädännön ja Traces NT -järjestelmän käyttöönoton vuoksi toivomme, että olette mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä meihin siirtoehtojen suhteen.  Lisäksi suosittelemme, että varmistatte hyvissä ajoin ennen siirtoa oman aluehallintovirastonne läänineläinlääkäriltä, että Traces NT -järjestelmässä on olemassa kaikki terveystodistuksen myöntämiseksi vaadittavat tiedot. Läänineläinlääkäreiden yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.

Huomioitavaa Traces NT -järjestelmän käytöstä

Traces-järjestelmään rekisteröitymisessä, käytössä ja ongelmatilanteissa auttavat Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

Käyttäjät (users):

Käyttäjien on haettava Traces NT -järjestelmään uudet käyttäjätunnukset. Aiemmassa Traces Classic -järjestelmässä olleiden käyttäjien tiedot eivät ole siirtyneet Traces NT -järjestelmään eikä uuteen järjestelmään pysty kirjautumaan olemassa olevilla Traces Classic -tunnuksilla.

Toimijat (actors):

Toimijoiden osalta (nämä olivat Traces Classic -järjestelmässä organisaatioita), Traces NT -järjestelmään on siirretty ainoastaan sisämarkkinakauppaan hyväksyt toimijat. Rekisteröityneiden toimijoiden tietoja (esim. eläinten pitopaikat) ei ole siirretty uuteen järjestelmään. Näiden lisäämistä järjestelmään on pyydettävä viranomaisilta. Huomioittehan, että uusi Traces NT -järjestelmä edellyttää sitä, että siirrettävien eläinten pitopaikkojen on oltava valmiiksi Traces NT -järjestelmässä ja kyseisen maan viranomaisen varmentamia. Tämä koskee pitopaikkoja sekä lähtömaassa että määränpäämaassa.

Lisätietoja ja ohjeita käyttäjätunnusten hakemiseen ja toimijoiden rekisteröimiseen Traces NT- järjestelmään, löytyy tältä sivustolta. Suomenkielinen pikaohje käyttäjien ja toimijoiden rekisteröitymiseen löytyy täältä (pdf).

Sivu on viimeksi päivitetty 19.5.2022