Keskeinen lainsäädäntö

Keskeisin elävien eläinten ja niiden sukusolutuotteiden sisämarkkinasiirtoja säätelevä EU-lainsäädäntö

Huom. nämä säädökset sitovat sellaisenaan kaikkia jäsenmaita.

Lainsäädäntö on kokonaisuudessaan löydettävissä Maa- ja metsätalousministeriön internetsivustoilta (D- hakemisto ja Ea-hakemisto). 

 

Maa- ja vesieläimiä koskeva yhteinen lainsäädäntö: 

Eläinterveyssäännöstö (EU) 2016/429

  • Eläinterveyssäännöstö (Animal Health Law) on koko EU:n eläinterveyslainsäädännön peruspilari, jota tarkennetaan delegoiduilla asetuksilla ja täytäntöönpanoasetuksilla.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1882 luetteloiduista taudeista

  • Tässä asetuksessa säädetään luetteloiduista taudeista ja niiden luokittelusta ja siitä, mitä lajeja ne koskevat.

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/689 tiettyjen luetteloitujen tautien seurannasta, hävittämisohjelmista ja taudista vapaata asemasta

  • Tässä asetuksessa säädetään B-kategorian (pakollinen hävittäminen) ja C-kategorian (valinnainen hävittäminen) eläintautien seurannasta, hävittämisestä ja tautivapaan statuksen ehdoista.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/620 jäsenmaiden/alueiden tautivapauksista, hyväksytyistä tautien hävittämisohjelmista sekä rokottamattomuusstatuksesta tiettyjen luetteloitujen osalta

  • Tässä asetuksessa nimetään jäsenmaat/alueet, jotka ovat tietyistä luetteloiduista taudeista vapaita tai joissa on kyseisten tautien hyväksytty hävittämisohjelma. Tämä on keskeinen asetus sen määrittämiseksi, mitä ehtoja siirrettäviin eläimiin sovelletaan.

 

Maaeläimet (nisäkkäät, linnut, mehiläiset ja kimalaiset sekä siitosmunat):

Komission delegoitu asetus 2019/2035 maaeläinten pitopaikkoja ja jäljitettävyyttä koskevista säännöistä

  • Tässä asetuksessa säädetään pitopaikkojen ja toimijoiden rekisteröimiseen ja hyväksymiseen liittyvistä velvoitteista ja maaeläinten jäljitettävyydestä.

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/688 maaeläinten sisämarkkinasiirtojen terveysehdoista

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/686 maaeläinten sukusolutuotteiden pitopaikkojen hyväksymisestä, sukusolutuotteiden jäljitettävyydestä ja eläinterveysehdoista sisämarkkinasiirroissa

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/999 maaeläinten sukusolujen pitopaikkojen hyväksymisestä ja sukusolutuotteiden jäljitettävyydestä

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/403 maaeläinten ja niiden sukusolutuotteiden terveystodistusmalleista

Sivu on viimeksi päivitetty 27.10.2021