EU:n alueelle saapuvia eläimiä koskevat yleiset ehdot

Yleiset tuontiehdot

 • Eläimen alkuperämaan on oltava hyväksytty tuontiin
 • Eläimen lajin on oltava hyväksytty tuontiin
 • Eläimen alkuperäpaikkaan ei saa kohdistua eläintautitilanteesta johtuvia rajoittavia määräyksiä.
 • maahantuojan on noudatettava voimassa olevia suojapäätöksiä
 • Eläimellä on oltava viranomaisen myöntämä terveystodistus tuontiin (import)
  • todistus voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.
 • Maahantuojan on tehtävä TRACES-ennakkoilmoitus
 • Maahantuojan on järjestettävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus ensimmäisessä EU-maassa, jonne eläin saapuu
 • Rajaeläinlääkärin myöntämä CHED-A (Yhteinen yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja eläimille) on kuljetettava eläimen määränpäähän saakka. 
 • Tarkastathan eläinten rekisteröintivelvoitteen täältä
 • Eläinlajikohtaiset ehdot löydät vasemmalta linkeistä
 • Rajatarkastusasemien aukioloajat löydät tästä

Tarkastathan myös ajankohtaista -sivun

Huomioi myös BREXIT-sivu

Olet vastuussa sääntöjen noudattamisesta

Maahantulosääntöjen noudattamisesta vastaa henkilö, joka tuo eläimiä ja jonka aloitteesta eläinten kuljetus tapahtuu (esim netistä tilatut eläimet). Jos et noudata sääntöjä, eläimen tulo Unioniin pysäytetään ja eläimet joko tulee palauttaa lähtömaahan tai lopettaa rajalla sinun kustannuksellasi. Muista myös, että sinun on etukäteen selvitettävä, voidaanko tiettyjä eläimiä pitää Suomessa ilman erityistä lupaa esim CITES-lajit).

Eläintaudin puhjetessa tuontivaatimukset saattavat muuttua hyvinkin nopeasti. Löydät täsmällisempää tietoa  tuontivaatimuksista tällä sivulla olevien otsikoiden alta. Varmista ennen tuontia, että tuontivaatimuksissa mainitut asetukset ovat ajan tasalla.

Suojapäätökset ovat Euroopan Komission asettamia jäsenvaltioita sitovia säädöksiä, jotka komissio voi asettaa alkuperämaassa ilmenneen vaaratilanteen vuoksi. Tällaisia vaaratilanteita voivat olla esimerkiksi tautipurkaus jollakin alueella. Suojapäätökset rajoittavat/kieltävät eläinten tuontia.

Suomessa on vain yksi eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema lentoasemalla ja tämä on Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentokentän yhteydessä. Rajatarkastusasema ei sijaitse matkustajaterminaalissa vaan rahtiterminaalissa ja käytännössä koiran tarkastaminen lainsäädännön ehtojen mukaisesti rajatarkastusasemalla ei onnistu, mikäli eläin saapuu matkustajaterminaaliin. Lentokummitoiminnan on myös Suomessa huomattu eräissä tapauksissa pyrkivän kiertämään eläinlääkinnällistä rajatarkastusta, kun lentokummit ovat kuljettaneet eläimiä omana lemmikkinä aikomuksenaan luovuttaa ne kuitenkin eteenpäin ilman lakisääteistä eläinlääkinnällistä rajatarkastusta. Tällainen on siis laitonta toimintaa.

Voimassa olevat suojapäätökset

Kauttakuljetus: Rajaeläinlääkäri tarkastaa elävät eläimet täydellisesti, jos eläimet poistuvat kuljetusvälineestä, vaikka eläimet jatkavat matkaa EU:n ulkopuolelle.

Eläinlajikohtaiset tuontiehdot löydät vasemmalta linkeistä

Yhteydenotot

lentoasema@ruokavirasto.fi

kolmasmaa@ruokavirasto.fi 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.1.2023