Nautaeläinten sukusolujen ja alkioiden tuonti

Tarkastathan myös yleiset ehdot

Nautaeläinten sukusolujen ja alkioiden tuonti EU:n ulkopuolelta voidaan sallia vain komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteen IX luettelossa olevasta maasta.

Taulukossa sarakkeessa 4 luetellaan todistukset, joita ko. maassa voidaan myöntää. Todistusmallit ja niiden kohteen löydät alempaa taulukosta. Muiden sarakkeiden ehdot on avattu taulukon alla osissa 2-4.

Terveystodistusmallit

"Tarkoitus” -sarakkeen luku viittaa asetuksen 2021/403 lukuihin

Terveystodistusmalli

Tarkoitus

BOV-SEM-A-ENTRY

39 luku: Eläinterveystodistuksen malli nautaeläinten siemennesteen lähetysten unioniin tuloa varten, kun siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu 20. huhtikuuta 2021 jälkeen asetuksen (EU) 2016/429 ja delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 mukaisesti ja lähetetään sen keräyspaikkana olleelta siemennesteen keräysasemalta

BOV-SEM-B-ENTRY

40 luku: Eläinterveystodistuksen malli nautaeläinten siemennesteen varastojen lähetysten unioniin tuloa varten, kun siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu 31. joulukuuta 2004 jälkeen ja ennen 21. huhtikuuta 2021 neuvoston direktiivin 88/407/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2003/43/EY, mukaisesti ja lähetetään sen keräyspaikkana olleelta keinosiemennysasemalta 20. huhtikuuta 2021 jälkeen

BOV-SEM-C-ENTRY

41 luku: Eläinterveystodistuksen malli nautaeläinten siemennesteen varastojen lähetysten unioniin tuloa varten, kun siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 1. tammikuuta 2005 neuvoston direktiivin 88/407/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 93/60/ETY, mukaisesti ja lähetetään sen keräyspaikkana olleelta keinosiemennysasemalta 20. huhtikuuta 2021 jälkeen

BOV-OOCYTES-EMB-AENTRY

 

42 luku: Eläinterveystodistuksen malli nautaeläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuloa varten, kun munasolut ja alkiot on kerätty tai tuotettu, käsitelty ja varastoitu 20. huhtikuuta 2021 jälkeen asetuksen (EU) 2016/429 ja delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 mukaisesti ja ne lähettää kyseiset munasolut tai alkiot kerännyt tai tuottanut alkionkeruuryhmä tai alkiontuotantoryhmä

BOV-in-vivo-EMB-BENTRY

 

43 luku: Eläinterveystodistuksen malli nautaeläinten in vivo -tuotettujen alkioiden varastojen lähetysten unioniin tuloa varten, kun kyseiset alkiot on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 21. huhtikuuta 2021 neuvoston direktiivin 89/556/ETY mukaisesti ja ne lähettää kyseiset alkiot kerännyt alkionsiirtoryhmä 20. huhtikuuta 2021 jälkeen

BOV-in-vitro-EMB-CENTRY

 

44 luku: Eläinterveystodistuksen malli nautaeläinten in vitro -tuotettujen alkioiden varastojen lähetysten unioniin tuloa varten, kun kyseiset alkiot on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 21. huhtikuuta 2021 neuvoston direktiivin 89/556/ETY mukaisesti ja hedelmöitetty neuvoston direktiivin 88/407/ETY vaatimusten mukaisella siemennesteellä ja ne lähettää kyseiset alkiot tuottanut alkiontuotantoryhmä 20. huhtikuuta 2021 jälkeen

BOV-in-vitro-EMB-DENTRY

 

45 luku: Eläinterveystodistuksen malli nautaeläinten in vitro -tuotettujen alkioiden varastojen lähetysten unioniin tuloa varten, kun kyseiset alkiot on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 21. huhtikuuta 2021 neuvoston direktiivin 89/556/ETY mukaisesti ja hedelmöitetty viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymältä siemennesteen keräys- tai varastointiasemalta peräisin olevalla siemennesteellä ja ne lähettää kyseiset alkiot tuottanut alkiontuotantoryhmä 20. huhtikuuta 2021 jälkeen

BOV-GP-PROCESSINGENTRY

 

 

46 luku: Eläinterveystodistuksen malli seuraavassa lueteltujen sukusolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuloa varten, kun sukusolut ja alkiot lähetetään sukusolujen ja alkioiden käsittelypaikasta 20. huhtikuuta 2021 jälkeen:

 • nautaeläinten siemenneste, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu 20. huhtikuuta 2021 jälkeen asetuksen (EU) 2016/429 ja delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 mukaisesti;
 • nautaeläinten siemennesteen varastot, kun siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu 31. joulukuuta 2004 jälkeen ja ennen 21. huhtikuuta 2021 neuvoston direktiivin 88/407/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2003/43/EY, mukaisesti;
 • nautaeläinten siemennesteen varastot, kun siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 1. tammikuuta 2005 neuvoston direktiivin 88/407/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 93/60/ETY, mukaisesti;
 • nautaeläinten munasolut ja alkiot, jotka on kerätty tai tuotettu, käsitelty ja varastoitu 20. huhtikuuta 2021 jälkeen asetuksen (EU) 2016/429 ja delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 mukaisesti;
 • nautaeläinten in vivo -tuotettujen alkioiden varastot, kun alkiot on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 21. huhtikuuta 2021 direktiivin 89/556/ETY mukaisesti;
 • nautaeläinten in vitro -tuotettujen alkioiden varastot, kun alkiot on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 21. huhtikuuta 2021 direktiivin 89/556/ETY mukaisesti ja hedelmöitetty neuvoston direktiivin 88/407/ETY vaatimukset täyttävällä siemennesteellä;
 • nautaeläinten in vitro -tuotettujen alkioiden varastot, kun alkiot on tuotettu, käsitelty ja varastoitu ennen 21. huhtikuuta 2021 direktiivin 89/556/ETY mukaisesti ja hedelmöitetty siemennesteellä, joka tulee viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymältä siemennesteen keräys- tai varastointiasemalta

BOV-GP-STORAGEENTRY

 

47 luku: Eläinterveystodistuksen malli seuraavassa lueteltujen sukusolujen ja alkioiden lähetysten unioniin tuloa varten, kun sukusolut ja alkiot lähetetään sukusolujen ja alkioiden varastointiasemalta 20. huhtikuuta 2021 jälkeen:

 • nautaeläinten siemenneste, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu 20. huhtikuuta 2021 jälkeen asetuksen (EU) 2016/429 ja delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 mukaisesti;
 • nautaeläinten siemennesteen varastot, kun siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu 31. joulukuuta 2004 jälkeen ja ennen 21. huhtikuuta 2021 neuvoston direktiivin 88/407/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2003/43/EY, mukaisesti;
 • nautaeläinten siemennesteen varastot, kun siemenneste on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 1. tammikuuta 2005 neuvoston direktiivin 88/407/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 93/60/ETY, mukaisesti;
 • nautaeläinten munasolut ja alkiot, jotka on kerätty tai tuotettu, käsitelty ja varastoitu 20. huhtikuuta 2021 jälkeen asetuksen (EU) 2016/429 ja delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 mukaisesti;
 • nautaeläinten in vivo -tuotettujen alkioiden varastot, kun alkiot on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 21. huhtikuuta 2021 direktiivin 89/556/ETY mukaisesti;
 • nautaeläinten in vitro -tuotettujen alkioiden varastot, kun alkiot on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 21. huhtikuuta 2021 direktiivin 89/556/ETY mukaisesti ja hedelmöitetty neuvoston direktiivin 88/407/ETY vaatimukset täyttävällä siemennesteellä;
 • nautaeläinten in vitro -tuotettujen alkioiden varastot, kun alkiot on tuotettu, käsitelty ja varastoitu ennen 21. huhtikuuta 2021 direktiivin 89/556/ETY mukaisesti ja hedelmöitetty siemennesteellä, joka tulee viejämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymältä siemennesteen keräys- tai varastointiasemalta

 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2023