Oman jyrsijän, matelijan, sammakkoeläimen tai selkärangattoman eläimen kanssa matkustaminen

Omistajan kanssa matkustaville jyrsijöille, matelijoille, sammakkoeläimille tai selkärangattomille1) ei ole asetettu terveysvaatimuksia, eikä niille tarvitse suorittaa eläinlääkinnällistä rajatarkastusta EU:iin saapuessa. Lemmikki on kuitenkin esitettävä viranomaiselle tarkastettavaksi, ja Suomessa lemmikkieläinten tarkastuksen tekee Tulli. Lemmikin kanssa matkustaessa vain tietyt rajanylityspaikat ovat sallittuja (ks. lisätietoa alla).

Huomioithan, että vain tiettyjä eläinlajeja saa pitää lemmikkinä. Nämä lajit on määritelty EU-lainsäädännössä2).

HUOM! Otathan myös mahdolliset CITES-ehdot huomioon näiden eläinten maahantuonnissa.

1)Seuraavia lajeja koskevat eri tuontivaatimukset: mehiläiset ja kimalaiset (Apis mellifera ja Bombus spp.); kalat, jotka kuuluvat yläluokkaan Agnatha sekä luokkiin Chondrichytes ja Osteichtyes; äyriäiset, jotka kuuluvat alajaksoon Crustacea)

2)Lemmikkieläinasetus (EU) 576/2013, liite I

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.3.2023