Koe-eläinten tuonti

Nisäkkäitä koe-eläimiksi EU:n ulkopuolelta tuotavia eläimiä koskevat samat tuontiehdot, kuin muitakin saman lajin edustajia.

Poikkeuksen tekevät vesiviljelyeläimet ja selkärangattomat koe-eläimet, kuten kalat ja hyönteiset. Niiden tuonnissa on noudatettava seuraavia ehtoja

Vesiviljelyeläinten tuonti koe-eläimeksi

Vesiviljelyeläimiä saadaan tuoda tutkimustarkoituksiin, jos Ruokavirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Jos luonnonvaraisia vesieläimiä tuodaan muuhun kuin viljelylaitokseen, tulee niiden tuontiin hakea Ruokavirastosta tuontilupa. Tuontiluvan saanti edellyttää aina, ettei tuonnista aiheudu eläintautien leviämisen riskiä. 

Selkärangattomien eläinten tuonti koe-eläimiksi

Tieteellisiin tarkoituksiin, kuten tutkimus- tai koulutustoimintaan tai tuotekehitystoimintaan liittyvään tutkimukseen, tarkoitettuja selkärangattomia eläimiä saa tuoda EU:n alueelle vain, jos Ruokavirasto on myöntänyt niille tuontiluvan

 • Tuontilupaa haetaan ennen tuontia  Ruokavirastosta. Voitte käyttää soveltuvin osin tutkimuskäyttöön tuotaville näytteille tarkoitettua tuontilupaa. Pakollisiin, mutta eläinten kohdalla soveltumattomiin kohtiin merkatkaa --, niin pääsette lomakkeen täyttömisessä eteenpäin. Lomakkeen löydät tästä linkistä
 • Tuontiluvan käsittely kestää 1-4 viikkoa ja se voidaan myöntää suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Kerro luvan hakuvaiheessa, millä kielellä luvan tarvitset ja kirjoita hakemus sillä kielellä.
 • Tuontiluvassa asetetaan kyseiselle tuonnille ehdot
 • Tuonti ei saa aiheuttaa eläintautien leviämisen vaaraa
 • Kun tieteellisiin tarkoituksiin liittyvät toimet on toteutettu, koe-eläimet ja niistä johdetut tuotteet, lukuun ottamatta tieteellisiin tarkoituksiin käytettyjä määriä, on hävitettävä tai lähetettävä takaisin alkuperämaana olevaan kolmanteen maahan
 • Mikäli tuontliluvan ehtoja ei noudateta, tuontilupa perutaan viivytyksettä
 • HUOM! Tuontilupamenettelyä ei sovelleta mehiläisiin (Apis mellifera), kimalaisiin (Bombus spp), nilviäisiin, jotka kuuluvat pääjaksoon Mollusca, eikä äyriäisiin, jotka kuuluvat alajaksoon Crustacea.
 • Tuontilupahakemuksessa tulee mainita muun muassa:
  • lajin tieteellinen nimi 
  • mihin tarkoitukseen 
  • minkä kokoinen erä on tarkoitus tuoda 
  • millaisiin olosuhteisiin 
  • onko tuoduilla eläimillä vaaraa päästä vapaaksi 
  • onko eläintautien leviämisen vaaraa.

 

Lisätietoja tuontilupa@ruokavirasto.fi 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.2.2022