Lemmikkilintujen tuonti Suomeen EU:n ulkopuolisista maista

Lemmikkilintujen siirrosta säädetään Euroopan Komission Delegoidussa Asetuksessa (EU) 2021/1933

Tältä sivulta löydät tietoa henkilökohtaisena lemmikkinä matkustavien lintujen siirtoehdoista EU:n ulkopuolisista maista EU:n alueelle.

HUOM! Tällä sivulla olevat ehdot eivät koske Andorrasta, Färsaarilta, Gibraltarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanivaltiosta tulevien lemmikkilintujen siirtoihin.

Lemmikkilintujen enimmäismäärä yhtä siirtoa kohti on 5 kpl

Lemmikkilintujen merkitseminen

Lemmikkilinnun tulee olla merkitty alkuperämaassa pysyvällä, ei-irrotettavalla ja luettavalla yksilöllisellä aakkosnumeerisella koodilla. Tämä voi olla jalkarengas tai mikrosiru. Tunnistusmerkintä on tehtävä ennen mahdollisia rokotuksia.

Lemmikkilintujen sallitut alkuperämaat

Alkuperämaan on oltava Maailman eläintautijärjestön (WOAH, ent. OIE) jäsen. Jäsenmaat löydät tästä 

Ehdot

Lemmikkilintuja saa siirtää jäsenvaltioon EU:n ulkopuolisesta maasta ainoastaan, jos ne täyttävät yhden seuraavista edellytyksistä:

joko

ne ovat peräisin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä V, XIV tai XIX olevan 1 osan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa mainitusta kolmannesta maasta tai mainitulta alueelta, jossa niitä on täytynyt pitää eristyksessä virallisessa valvonnassa vähintään 30 päivän ajan ennen lähtöä EU:n alueelle

tai

niille on annettu täydellinen primaarinen rokotuskierros lintuinfluenssan H5- ja H7-alatyyppiä vastaan lisensoidulla rokotteella, joka (HUOM! Ei saa olla elävä, heikennetty rokote) ja jonka on antanut alkuperämaan hyväksytty eläinlääkäri tai virkaeläinlääkäri. Rokotus on oltava annettu viimeisten kuuden kuukauden aikana ja viimeistään 60 päivää ennen kuin linnut on lähetetty unioniin, ja ne on tarvittaessa rokotettava uudelleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

tai

ne on pidetty eristyksissä lähettävällä alueella tai lähettävässä kolmannessa maassa hyväksytyn eläinlääkärin tai virkaeläinlääkärin valvonnassa vähintään 14 päivän ajan ennen unioniin lähettämistä;

ja

niille on tehty lintuinfluenssan H5- ja H7-antigeenin tai -genomin osoittamistesti negatiivisin tuloksin näytteestä, jonka hyväksytty eläinlääkäri tai virkaeläinlääkäri on ottanut aikaisintaan seitsemäntenä eristyspäivänä;

Alkuperämaan hyväksytty eläinlääkärin tai virkaeläinlääkärin on tehtävä Lemmikkilinnuille on tehtävä kliininen tarkastus 48 tunnin kuluessa tai viimeisenä työpäivänä ennen lähetyspäivää, eikä niissä saa olla mitään ilmeisiä taudin merkkejä. lemmikkilinnut eivät saa olla  kosketuksissa toisiin lintuihin kliinisen tarkastuksen ja EU:n alueelle lähtemisen välillä.

Lemmikkilinnuille tehtävien testien ja rokotteiden on täytettävä vaatimukset, jotka esitetään Maailman eläintautijärjestön (OIE) julkaiseman maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan 3.3.4 luvussa (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 8. painos, 2018).

Lemmikkilintujen siirrot unioniin saapumisen jälkeen

Omistajat tai valtuutetut henkilöt saavat siirtää ainoastaan lemmikkilintuja, jotka ovat saapuneet unioniin kolmannesta maasta suoraan matkustajien maahantulopaikasta kotitalouteen tai muuhun unionissa sijaitsevaan asuinpaikkaan, jossa lemmikkilintuja on pidettävä virallisen valvonnan alaisina vähintään 30 päivän ajan niiden unioniin saapumispäivästä eikä niitä saa tänä aikana viedä näytöksiin, messuille, näyttelyihin eikä muihin lintuja yhteen kokoaviin tapahtumiin.

Terveystodistus

Lemmikkilinnuilla on oltava EU:n alueelle saapuessaan alkuperämaan virkaeläinlääkärin myöntämä terveystodistus täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1938 liitteessä esitetyn eläinlääkärintodistuksen mukaisesti. Todistuksen loppuosassa on omistajan ilmoitus siirron ei-kaupallisesta luonteesta ja tämä osa kuuluu terveystodistukseen.

Terveystodistusten mallit löydät oikealta linkeistä

Sallitut maahantulopaikat

Lemmikkilinnuille hyväksytyt maahantulopaikat: Helsinki-Vantaan lentoasema ja Vaalimaan maantie. Lemmikkilinnut tarkastaa rajanylityspaikalla Tulli. Ota punainen linja ja esitä lintu ja terveystodistus Tullille. Lemmikkilintujen kuljettaminen muiden rajanylityspaikkojen kautta on kiellettyä. 

Sallitut rajanylityspaikat EU:ssa löydät tästä 

Huom! Monet papukaijalajit kuuluvat CITES-sopimuksen piiriin. Muista tarkastaa myös mahdolliset CITES-lajeja ja vieraslajeja koskevat rajoitukset!

Uhanalaisten sekä rauhoitettujen eläinlajien tuonnista säädetään tämän lisäksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 44 ja 45 §:ssä.

Vierasperäisten riistalintukantojen tuonnista tai luontoon laskemisesta säädetään tämän lisäksi metsästyslain (615/1993) 42 §:ssä.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2022