Mehiläisten ja kimalaisten tuontivaatimukset, vaatimukset tuonnin jälkeen

Tarkasta myös yleiset ehdot

Tarhamehiläisiä ja kimalaisia koskevat eläinterveysvaatimukset

Sallitut mesipistiäisluokat

Ainoastaan seuraaviin luokkiin kuuluvien mesipistiäisten lähetysten sallitaan saapua unioniin:

a)tarhamehiläiskuningattaret;

b)kimalaiset.

Sallitut alkuperämaat

Tarhamehiläisten ja kimalaisten sallitut alkuperämaat on lueteltu komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteessä VII, jonka löydät tästä

Tarhamehiläisten ja kimalaisten lähettäminen unioniin

Tarhamehiläiskuningattarien ja kimalaisten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)pakkausmateriaali ja kuningatarhäkit, joita käytetään lähetettäessä tarhamehiläisiä ja kimalaisia unioniin, täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)ne ovat uusia;

ii)ne eivät ole olleet kosketuksissa mehiläisten ja sikiökakkujen kanssa;

iii)niihin on sovellettu kaikkia varotoimia sen ehkäisemiseksi, että ne joutuvat tarhamehiläisille ja kimalaisille tauteja aiheuttavien patogeenien saastuttamiksi;

b)tarhamehiläisten ja kimalaisten mukana olevan ravinnon on oltava vapaa niille tauteja aiheuttavista patogeeneista;

c)pakkausmateriaalille ja mukana oleville tuotteille on ennen niiden lähettämistä unioniin tehty silmämääräinen tarkastus sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta eläinterveysriskiä eivätkä sisällä

i)tarhamehiläisten tapauksessa missään kehitysvaiheessa olevia pieniä pesäkuoriaisia (Aethina tumida) ja Tropilaelaps-punkkeja;

ii)kimalaisten tapauksessa missään kehitysvaiheessa olevia pieniä pesäkuoriaisia (Aethina tumida).

Tarhamehiläiskuningattaria koskevat erityiset eläinterveysvaatimukset

Tarhamehiläiskuningattarien lähetykset

Tarhamehiläiskuningattarien lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetykset ovat suljetuissa häkeissä, joista jokainen sisältää yhden tarhamehiläiskuningattaren ja enintään 20 seuramehiläistä.

Suomessa on komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/620 mukaisesti Varroa spp. -punkin (varroatoosi) esiintymisestä vapaa asema vain Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalle tuotaessa erällä täytyy olla lisätakeet voimassa.

a)lähetyksen tarhamehiläiset ovat peräisin kolmannesta maasta tai alueelta tai jommankumman vyöhykkeeltä, joka on vapaa Varroa spp. -punkin (varroosi) esiintymisestä;

b)alkuperäpaikkana olevassa kolmannessa maassa tai olevalla alueella tai jommankumman vyöhykkeellä ei ole raportoitu Varroa spp. -punkin (varroosi) esiintymistä 30 päivän aikana ennen unioniin tarkoitetun lähetyksen lastauspäivää;

c)on toteutettu kaikki varotoimenpiteet sen estämiseksi, että lähetys joutuu Varroa spp. -punkin saastuttamaksi sinä aikana, jona se lastataan ja lähetetään unioniin.

Kimalaisia koskevat eläinterveysvaatimukset

Kimalaisten alkuperäinen pitopaikka

Kimalaisten alkuperäisen pitopaikan tulee olla alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen valvoma ja rekisteröimä.

Kimalaisten lähetys

Kimalaisten lähetysten sallitaan saapua unioniin vain, jos lähetys on lähetetty unioniin suljetuissa kuljetuspäällyksissä, joista kukin sisältää enintään 200 täysikasvuisen kimalaisen suuruisen yhdyskunnan ja mahdollisesti kuningattaren.

Tarhamehiläiskuningattarien ja kimalaisten käsittely unioniin saapumisen jälkeen

  1. Kun tarhamehiläiskuningattaret ovat saapuneet unioniin, niitä ei saa sijoittaa paikallisiin yhdyskuntiin, paitsi jos ne siirretään kuljetushäkistä uusiin häkkeihin toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja tarvittaessa sen välittömässä valvonnassa. Siirtoa varten ota yhteyttä paikalliseen kunnan- / kaupungineläinlääkäriin.
  2. Kun tarhamehiläiskuningattaret on siirretty uusiin häkkeihin, kuljetushäkit, seuramehiläiset ja muu materiaali, jotka ovat seuranneet tarhamehiläiskuningatarten mukana alkuperäpaikkana olevasta kolmannesta maasta, on toimitettava viralliseen laboratorioon tutkittaviksi, jotta voidaan sulkea pois pienen pesäkuoriaisen (Aethina tumida) esiintyminen, munat ja toukat mukaan lukien, ja kaikki merkit Tropilaelaps-punkista.
  3. Kimalaisia vastaanottavien toimijoiden on tuhottava kuljetuspäällys ja pakkausmateriaali, jotka ovat seuranneet kimalaisten mukana alkuperäpaikkana olevasta kolmannesta maasta tai olevalta alueelta, mutta ne voivat pitää niitä kuljetuspäällyksessä, jossa ne saapuivat unioniin, yhdyskunnan elinkaaren loppuun asti.

Tarhamehiläiskuningattarille ja kimalaisille tarkoitetut terveystodistusmallit asetuksen 2021/403 mukaisesti

Mehiläiset

36 luku: Eläinterveystodistuksen malli mehiläiskuningattarien unioniin tuloa varten

QUE

 

37 luku: Eläinterveystodistuksen malli kimalaisten unioniin tuloa varten

BBEE

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 7.10.2021