Milloin eläimen tuontiin vaaditaan lupa?

Jos EU:iin tuotavalle eläinlajille ei ole lainsäädännössä asetettu tuontivaatimuksia, vaaditaan sille Ruokaviraston myöntämä tuontilupa. Yleensä kyseessä on villieläin tai vieraslaji, esimerkiksi suuri nisäkäslaji. Tuontiluvassa määritetään tuontiehdot eläimelle tai eläinryhmälle.

Villieläimen tai vieraslajin tuonti EU:n ulkopuolelta voi vaatia Ruokaviraston tuontiluvan lisäksi CITES-luvan, ELY-keskuksen luvan ja/tai Suomen riistakeskuksen luvan. Joidenkin eläinlajien tuonti on kokonaan kielletty, sillä niistä katsotaan olevan haittaa Suomen luonnon monimuotoisuudelle (ns. haitalliset vieraslajit).

Luonnonvaraisen eläimen tuonti lemmikiksi on kielletty.

Selvitä nämä asiat ennen vierasperäisen eläimen tuontia

  • Onko eläinlajin tuonti kielletty? Tarkasta haitallisten vieraslajien luettelot.
  • Onko kyseessä uhanalainen laji? Tarkasta, vaaditaanko CITES-lupia.
  • Onko kyseessä luonnonvarainen kala- tai rapulaji? Selvitä, vaatiiko tuonti ELY-keskuksen luvan.
  • Onko kyseessä riistaeläin? Tarkasta, vaatiiko tuonti Suomen riistakeskuksen luvan.

Katso tarkemmat tiedot alta.

Ruokaviraston myöntämä tuontilupa

Tuontilupia eläimille myönnetään yleisimmin esimerkiksi laitokseen tai keskukseen tuotaessa, tai kun eläimiä tuodaan tarhattavaksi, vesiviljelyyn tai laskettavaksi luontoon.

Tuontiluvassa määritetään vaadittavat tuontiehdot, jotka voivat sisältää esimerkiksi virkaeläinlääkärin tarkastuksia, lähtömaasta hankittavan terveystodistuksen sekä karanteeniajan. Tuonti EU:iin tuontiluvalla vaatii eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen.

EU-lainsäädännössä on määritelty, mitä lajeja saa pitää lemmikkieläimenä1). Muille eläinlajeille myönnetään harvoin tuontilupia lemmikiksi.

1)Lemmikkieläinasetus (EU) 576/2013, liite I

Muut luvat

CITES

Tuojan tulee varmistua, että mikäli kyseessä on uhanalainen CITES-laji, on sille hankittu vaadittavat CITES-luvat ennen maahantuontia. CITES-luvat haetaan Suomen ympäristökeskukselta.

ELY-keskus

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kala- tai rapulajin maahantuontiin luonnonvesiin päästämistä tai vesiviljelytoimintaa varten vaaditaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa.

Suomen riistakeskus

Vierasperäisen riistaeläimen tai riistaeläinkannan maahantuonti tai luontoon laskeminen vaatii luvan Suomen riistakeskukselta.

Lisätietoa

CITES-luvat (Ymparisto.fi)

Kalojen ja rapujen istutusluvat (ELY-keskus)

Suomen riistakeskus

Vieraslajiluettelot (Vieraslaji.fi)

Sivu on viimeksi päivitetty 24.3.2023