Vierasperäisten eläinten maahantuonti

Sellaisten nisäkkäiden, joille ei ole asetettu tuontivaatimuksia, tuonti vaatii Ruokaviraston myöntämän tuontiluvan. Yleensä kyseessä ovat villieläimet tai vieraslajit, esimerkiksi suuret nisäkkäät. Tuontiluvassa määritetään tuontiehdot eläimelle tai eläinryhmälle.

Tuontilupia eläimille myönnetään yleisimmin sirkuksiin, eläinnäyttelyihin, hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen tuotaessa tai kun eläimiä tuodaan tarhattavaksi, vesiviljelyyn tai laskettavaksi luontoon.

Tuontiluvassa määritetään vaadittavat tuontiehdot, jotka voivat sisältää esimerkiksi virkaeläinlääkärin tarkastuksia, lähtömaasta hankittavan terveystodistuksen sekä karanteeniajan. Tuonti vaatii aina eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen.

Lemmikkieläimet on lueteltu EU:n lemmikkieläinasetuksessa 576/2013 Liitteessä I. Muille eläinlajeille myönnetään harvoin tuontilupia lemmikiksi.

Apinoiden tuonti lemmikiksi on kokonaan kielletty eikä tuontilupia niille myönnetä.

Luonnonvaraisen eläimen tuonti lemmikiksi on myös kielletty.

Villieläimen tai vieraslajin tuonti EU:n ulkopuolelta vaatii Ruokaviraston tuontiluvan lisäksi riistakeskuksen luvan, mahdolliset CITES-luvat ja mahdollisesti ELY-keskuksen luvan. Joidenkin eläinlajien tuonti on kokonaan kielletty.

Tuojan tulee myös varmistua, että mikäli kyseessä on uhanalainen CITES-laji, sille on hankittu vaadittavat CITES-luvat ennen maahantuontia. CITES -luvat haetaan Suoman ympäristökeskukselta cites@ymparisto.fi. Katso myös linkit oikealta. 

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kala- tai rapulajin maahantuonti luonnonvesiin päästämistä tai vesiviljelytoimintaa varten vaaditaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa.

Joidenkin eläinlajien tuonti on kokonaan kielletty (ns. haitalliset vieraslajit), sillä on katsottu, että niistä on haittaa Suomen luonnon monimuotoisuudelle.

Riistaeläimet ja niiden vierasperäiset kannat

Vierasperäisen riistaeläimen tai vierasperäisen riistaeläinkannan maahantuonti tai luontoon laskeminen vaatii luvan Suomen riistakeskukselta.

Yhteenveto maahantuojan selvitettävistä lupa-asioista:

  • Onko eläinlajin tuonti kokonaan kielletty? Tarkasta haitalliset vieraslajiluettelot.
  • Onko kyseessä riistaeläin? Tarkasta, vaatiiko tuonti riistakeskuksen luvan.
  • Onko kyseessä uhanalainen laji? Tarkasta, vaaditaanko CITES-lupia.
  • Onko kyseessä luonnonvarainen kala- tai rapulaji? Selvitä, vaatiiko tuonti ELY-keskuksen luvan.

Lisätietoja vasemmassa sarakkeessa. Rajaeläinlääkäri neuvoo osoitteessa lentoasema@ruokavirasto.fi 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2022