Uhanalaisten lajien kansainvälinen ja EU:n sisäinen kauppa ja sitä koskevat luvat (CITES)

CITES = Convention on International Trade In Endangered Species

CITES on yksi laajimmista kansainvälisistä ympäristönsuojelusopimuksista, joka sääntelee yli 30 000 uhanalaisen kasvi- ja eläinlajin, niiden osien ja niistä valmistettujen tuotteiden (nk. yksilöt) kauppaa. Sääntely koskee paitsi luonnossa eläviä myös vankeudessa syntyneitä, tarhattuja ja keinotekoisesti lisättyjä eliöitä.

CITES-sopimus tuli voimaan vuonna 1975 ja sen on allekirjoittanut yli 180 maata. Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 1976.

Ota yhteyttä Suomen ympäristökeskukseen (Syke), jos olet aikeissa tuoda CITES-lajin Suomeen. EU:n ulkopuolelta tuotaville CITES-lajeille vaaditaan CITES-luvat sekä maastavientiin että maahantuontiin. Myös EU:n sisältä tuotaessa on eri vaatimukset eri liitteiden (kategorioiden) lajeille, jotka elävän eläimen tuojan on tunnettava, vaikkei EU:n sisäinen tuonti muutoin suomalaisia viranomaislupia tarvitsisikaan. Tiukimmin säänneltyjen A-liitteen lajien kohdalla tuojan on usein kuitenkin esitettävä EU:n jäsenmaan myöntämä EU-todistus.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.3.2023