Covid-19-pandemian vaikutuksia vientiin

Poikkeustilanteesta huolimatta hallinnossa jatketaan työtä elintarvikeketjun tuotteiden viennin edistämiseksi. Tavoitteena on taata viennin sujuvuus myös poikkeustilanteessa. Keräämme tietoomme tulevia viennin rajoituksia ja helpotuksia tälle sivulle.

Viennin viranomaisvaatimuksiin liittyvät käytänteet toimivat pääosin normaalisti. Vientitodistusten myöntäminen katsotaan välttämättömäksi ja kiireelliseksi toiminnaksi, ja valvontayksiköitä on ohjattu varmistamaan vientitodistusten saatavuus viejille. 

Covid-19-pandemian johdosta asetettuja rajoituksia

Covid-19-pandemian johdosta asetettuja helpotuksia

Joihinkin kohdemaihin voi poikkeuksellisesti toimittaa skannattuja vientitodistuksia sähköpostitse. Tällaisesta vientimenettelyn helpotuksesta ovat ilmoittaneet esimerkiksi alla luetellut maat. Saat lisätietoa helpotuksista kunkin maan nettisivuilta tai sähköpostitse annetusta osoitteesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2021