Aiemmista tiedoista poiketen Ison-Britannian vientivaatimukset eläinperäisille elintarvikkeille tulevat voimaan vasta 1.10.2021

15. maaliskuuta 2021

Iso-Britannia on ilmoittanut, että eläinperäisten elintarvikkeiden vientitodistus- ja ennakkoilmoitusvaatimukset tulevat voimaan vasta 1.10.2021. Aiemmin vaatimusten voimaantulon ajankohdaksi oli ilmoitettu 1.4.2021.

Tarkastusvaatimus Ison-Britannian rajatarkastusasemilla tulee voimaan vasta 1.1.2022 alkaen. Elävät eläimet tarkastetaan rajatarkastusasemilla vasta 1.3.2022 alkaen.

Määräajan siirtymisestä huolimatta viejät on syytä listata TRACES-NT-järjestelmään. Ohjeet laitoksen tietojen lisäämisestä TRACES-NT-järjestelmään löytyvät Ison-Britannian maasivulta.

Lisätietoa: