Kiinan ja Euraasian vientivalvonnan tarkastukset tulevat maksullisiksi 1.3.2021 alkaen

2. maaliskuuta 2021

Uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus (161/2021) Ruokaviraston maksullisista suoritteista on tullut voimaan 1.3.2021.

Ruokaviraston palveluista perittävät hinnat muuttuvat 1.3.2021 alkaen

Uutena asiana asetuksessa on, että elintarvikelain mukaisesta vientilaitosten valvonnasta Ruokavirasto laskuttaa tarkastuksista 143,00 euroa tunnilta ja tarkastusmateriaalien käsittelystä 88,00 euroa tunnilta. Tämä koskee Kiinan ja Euraasian talousliiton vientiin liittyvää valvontaa. Ruokavirasto tarkastaa vientivalvontajärjestelmiin kuuluvia laitoksia ja niiden valvontaa säännöllisesti kohdemaiden vaatimuksesta. Vientivalvonnan tarkastustiheys vaihtelee kohdemaasta ja laitoksesta riippuen, tarkastuksia tehdään 1-5 vuoden välein.

Lisätietoja vienti@ruokavirasto.fi