Epäily- ja selvitysilmoituksen tekeminen

Epidemiaepäilyilmoituksen tarkoituksena on saattaa tieto elintarvike- tai vesivälitteisen epidemian epäilystä mahdollisimman nopeasti valtakunnallisten valvontaviranomaisten tiedoksi, antaa heille mahdollisuus koordinoida epidemian selvittämistä ja ryhtyä tilanteen mahdollisesti vaatimiin muihin toimenpiteisiin. Epäilyilmoitus tehdään THL:lle ja asianomaiselle aluehallintovirastolle Ruokaviraston laatimien epäilyilmoituksen teko-ohjeiden mukaisesti.

Selvitysilmoitus on yksityiskohtainen ruokamyrkytysepidemian selvitys, josta käy ilmi tapahtumapaikka ja -ajankohta, altistuneiden ja sairastuneiden, sairaalahoitoa tarvinneiden sekä mahdollisesti kuolleiden määrät, oireet ja taudinkuva, välittäjäelintarvike, havaittu virhe elintarvikkeen tai juomaveden käsittelyssä, suoritetut tutkimukset ja epäilty tai varmistettu aiheuttaja. Asetuksen mukaisesti selvitysilmoitus toimitetaan kolmen kuukauden kuluessa epidemiasta Ruokavirastoon. Ruokamyrkytysepidemioiden tutkimustulosten raportoinnin helpottamiseksi, selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi ovat keskusviranomaiset laatineet raportointiohjeet elintarvike- ja talousvesivälitteisten epidemioiden selvitysilmoitusten tueksi sekä ”Selvitysilmoituksen malliliitteen”. Malliliitteen mukaista raporttia toivotaan selvitysilmoituksen liitteeksi. Ruokavirasto ylläpitää selvitysilmoitusten pohjalta kansallista ruokamyrkytysrekisteriä.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti perhe-epidemioista (saman perhekunnan sairastuneista jäsenistä) ei tehdä epäilyilmoitusta, ellei siihen ole erityistä syytä (esimerkiksi kaupallinen elintarvike tartunnan aiheuttajana, botulismiepäily). On kuitenkin huomattava, että perhe-epidemiatkin kuuluvat selvityksen piiriin ja niistä lähetetään aina selvitysilmoitus Ruokavirastoon.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.12.2019