Ruokamyrkytysepidemiat vuonna 2008

Vuonna 2008 kansalliseen ruokamyrkytysrekisteriin tehdyt 41 epidemiaselvitykset luokiteltiin 38 (93 %) elintarvike- ja 3 (7 %) vesivälitteiseksi epidemiaksi. Ruokamyrkytysepidemioiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 28 %. Epidemioissa ilmoitettiin sairastuneen yhteensä noin 1000 henkilöä.

Elintarvikevälitteisiä epidemioita aiheuttivat norovirus, salmonella, kampylobakteeri, Yersinia pseudotuberculosisBacillus cereusStaphylococcus aureus ja Cryptosporidium parvum -alkueläin. Yleisin ruokamyrkytysten aiheuttajamikrobi oli norovirus. Virus oli syynä 12 (32 %) elintarvikevälitteiseen epidemiaan. Viljatuotteet olivat yleisin raportoitu epidemioiden aiheuttaja (9 epidemiaa; 24 %) ja toiseksi yleisin oli tuoreet kasvikset (7 epidemiaa; 18 %). Tuoreet kasvikset aiheuttivat suurimmat epidemiat. Ulkomaista salaattia epäiltiin yhden Salmonella ja yhden Cryptosporidium parvum -alkueläin epidemian aiheuttajaksi. Yersinia pseudotuberculosis aiheutti heinäkuussa kaksi epidemiaa, toisen välittäjäksi varmistui kotimainen edellisen vuoden porkkana.

Saastuneen raaka-aineen käytöllä oli selvä yhteys kaikkiaan 14 % epidemioista. Raportoiduista puutteista ja virheistä 29 % liittyi lämpötiloihin. Infektoituneen keittiötyöntekijän osallistuminen ruuanvalmistukseen ja puutteellinen käsihygienia oli syynä 24 % elintarvikevälitteisistä epidemioista. Tämä oli merkittävin syy erityisesti norovirusepidemioissa, joissa infektoitunut työntekijä tai henkilö oli syynä lähes 80 % epidemioista.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2021