Lihan MRSA ja ESBL seurantatulokset valmistuneet

5. joulukuuta 2018

18.5.2016

Kansallisen mikrobilääkeresistenssin seurantaohjelman puitteissa Suomessa selvitettiin vuonna 2015 MRSA-bakteerin esiintyvyyttä vähittäismyynnissä olleesta tuoreesta sian lihasta, lisäksi selvitettiin monille antibiooteille vastustuskykyisen ESBL-bakteerin esiintyvyyttä naudan ja sian lihassa. 

MRSA-bakteerit sianlihassa

Vuonna 2015 Evira tutki sianlihasta otettuja näytteitä MRSA- eli metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus -bakteerin varalta. MRSA-bakteerin esiintyvyys tuoreessa sianlihassa todettiin alhaiseksi, sillä vain yksittäisissä näytteistä (3 %) todettiin MRSA. Valtaosa tutkitusta sianlihasta oli kotimaista alkuperää. Kaikki MRSA-kannat kuuluivat sioilla yleisesti esiintyvään MRSA-tyyppiin CC398. MRSA:n tarttumista lihasta ihmiseen ei pidetä isona riskinä, kunhan lihan käsittelee hygieenisesti ja kypsentää kunnolla. Sioille MRSA-bakteeri ei tavallisesti aiheuta tautia.

ESBL-bakteerit naudan ja sian lihassa

Vuonna 2014 käynnistyi EU-laajuinen ESBL:n seurantaohjelma, joka kattaa myös vähittäismyynnissä olevan lihan. Vuoden 2015 aikana Evira selvitti ESBL-bakteerin esiintyvyyttä tuoreessa sian- ja naudanlihassa. Tutkituista sianlihanäytteistä vain yhdessä todettiin ESBL:n kaltaista entsyymiä tuottava E. coli -bakteeri. Naudanlihanäytteistä yhdessäkään ei todettu ESBL- tai sen kaltaista bakteeria. Valtaosa tutkitusta lihasta oli kotimaista alkuperää.

Tarkempaa tietoa MRSA ja ESBL -seurannasta

Usein kysyttyä MRSA:sta (Ruokavirasto)

Usein kysyttyä ESBL:stä (Ruokavirasto) 

Lisätietoja antavat:

tutkimusyksikön johtaja, professori Anna-Liisa Myllyniemi, p. 0400 287 398

erikoistutkija Suvi Nykäsenoja, p. 040 489 3447