Zoonoositilanne eläimillä Suomessa edelleen hyvä

5. joulukuuta 2018

28.6.2016

Suomen eläintautitilanne on säilynyt hyvänä. Vuonna 2015 suomessa ei esiintynyt sellaisia vaarallisia tai helposti leviäviä eläintauteja kuten raivotautia tai lintuinfluenssaa, jotka voivat tarttua myös ihmisiin. 

Brucella suis -bakteeria todettiin Suomessa ensikertaa luonnonvaraisissa villisioissa Kaakkois-Suomessa. Todettua bakteerityyppiä esiintyy verraten yleisesti villisioissa Euroopassa ja sen tiedetään aiheuttavan vain harvoin tautia ihmisillä. Tuotantosioilla brusellaa ei ole Suomessa koskaan todettu. Myös strategisesti tärkeiksi katsottuja zoonoottisia eläintauteja, kuten nautatuberkuloosia tai Echinococcus multilocularis -tartuntaa ei todettu.

Vuonna 2015 uusia salmonellatartuntoja todettiin 12 nautakarjatilalla, viidessä sikalassa ja neljässä siipikarjan pitopaikassa. Teurastetuilta naudoilta salmonellaa todettiin kolmesti ja teurastetuilta sioilta kahdesti. Yleisin todettu salmonella tyyppi oli S. Typhimurium. Toinen ihmisillä yleinen mutta Suomessa eläimillä harvinainen salmonella tyyppi S. Enteritidis todettiin munivalla kanaparvella. Edellinen S. Enteritidis löydös on vuodelta 2011 harrastekanalasta ja sitä edellinen vuodelta 1999 kaupallisesta munintakanalasta.

Vasikoille ripulia aiheuttavaa zoonoottista Cryptosporidium parvum -alkueläintä todettiin 35 tilalla. Myös vasikoiden kanssa tekemisissä olleita ihmisiä sairastui kryptosporidioosiin vuoden aikana. Viime vuosina, ihmisille tautia aiheuttavaa C. parvumia on todettu muutamalla kymmenellä nautatilalla ja yksittäisillä vuohitiloilla. Tilojen määrä, joilla alkueläintä on todettu, on viime vuosina hieman lisääntynyt.  

Edeltävistä vuosista poiketen, vuonna 2015 sioilla ei todettu influenssa A-virusta. Sikainfluenssavirusta todettiin vielä vuosina 2013 ja 2014 yhteensä kuudella sikatilalla, joista kolmella esiintyi pandeeminen (H1N1) 2009-virus ja kolmella tavanomainen sikainfluenssa H1N1 virus.

Trikinellaloisten yleisyys pienpedoilla ei ole viime vuosina juuri muuttunut. Vuonna 2015 trikinelloja todettiin myös näätäeläimissä, karhuissa ja luonnonvaraisilla villisioilla.  Muista luonnonvaraisilla eläimillä esiintyvistä zoonoottisista taudeista, jänisruttoa esiintyi pienen tauon jälkeen vuonna 2015 epidemiana. Tapaukset keskittyivät Oulun seudulle.

Tietoa myös muista ihmisiinkin tarttuvien eläintautien, kuten Q-kuumeen, BSEn, leptospiran, hirviekinokokin ja Toxoplasma gondiinseurannasta uusimmassa Eläintaudit Suomessa 2015 -raportissa.