Kyselytutkimus sikatiloilla työskenteleville

5. joulukuuta 2018

1.8.2017

Antibiooteille vastustuskykyistä MRSA-bakteeria esiintyy yleisesti teurassioilla myös Suomessa. Tartunta eläimestä, eläintilan pölystä tai pinnoilta ihmiseen on mahdollista. Terve ihminen tai eläin ei useinkaan sairastu, mutta bakteeri voi aiheuttaa tulehduksen esimerkiksi rikkoontuneella iholla tai leikkaushaavassa. Antibioottiresistenssin vuoksi hoito on tavanomaista hankalampaa. Tartunnan saanut henkilö voi myös jäädä väliaikaisesti oireettomaksi bakteerin kantajaksi. MRSA-tartunta tulee ottaa huomioon sairaalahoidon yhteydessä. Sikatilalla työskentelevän olisikin hyvä mainita työtehtävänsä sairaalahoitoon joutuessaan.

Hyvä käsihygienia, suojautuminen ja tekniset toimenpiteet auttavat torjumaan tartuntoja

MRSA:n ja muiden antibiooteille vastustuskykyisten mikrobien torjunta sikalassa on käytännössä pölyn hallintaa ja työhygieniaa. Ilman pölypitoisuuteen vaikuttavat työmenetelmät sekä ilmastointi- ja tilaratkaisut. Hyvä ja helppo tapa vähentää mikrobitartuntoja on hengityksensuojainten ja erillisten työvaatteiden, -jalkineiden ja käsineiden käyttö sekä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen.

Kysely sikatilojen työntekijöille

Elo-syyskuussa 2017 toteutettava kyselytutkimus pureutuu työsuojelun käytäntöihin sikatiloilla työskentelevien ja heidän esimiestensä näkökulmasta. Tavoitteena on kartoittaa sikatilojen työoloja työsuojelun kehittämiseksi huomioiden eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit. Linkki sähköiseen kyselyyn on lähetetty sikatilojen omistajille Suomessa toimivien lihateollisuusyritysten asiakastietojärjestelmien kautta. Omistajia pyydetään lähettämään linkki edelleen esimiehille ja työntekijöille. Maatalouslomittajille ja heidän esimiehilleen linkki toimitetaan lomitushallinnon paikallisyksiköiden kautta. Linkkiä kyselyyn voi jakaa myös muiden alalla toimivien internetsivuilla. Kyselyyn voi vastata suomen, ruotsin, englannin tai venäjän kielellä 30.9. asti. Eläinlääkärit eivät ole kyselytutkimuksen kohderyhmää.

Kyselytutkimuksen tekevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osana Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) tukemaa hanketta "Zoonoottinen MRSA; torjunta sikatiloilla työskentelevillä". Meneillään oleva hanke on jatkoa vuonna 2015 päättyneelle "Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja ihmisten välisiin tartuntoihin" tutkimukselle.

THL:n kysely

Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja ihmisten välisiin tartuntoihin (MMM 7/2015)