Tärkeää noudattaa Suomessa eläimille annettuja antibioottien käyttösuosituksia

5. joulukuuta 2018

20.11.2017

Antibioottiresistenssitilanne tuotantoeläimiltä eristetyillä bakteereilla Suomessa kohtalaisen hyvä. Harraste-eläimillä tilanne huolestuttavampi. Lue lisää FINRES-Vet 2013-2015 -raportista.