Lemmikkien pakasteraakaruoissa ihmiseen tarttuvia bakteereita

15. toukokuuta 2019

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, nykyinen Ruokavirasto, tutki vuonna 2018 kotimaista alkuperää olevia lemmikkien raakaruokapakasteita. Tutkituista tuotteista todettiin sekä tautia aiheuttavia että monelle eri antibioottilääkkeelle vastustuskykyisiä eli moniresistenttejä bakteereita. Koska raakaruokaa ei käsitellä mikrobien määrän vähentämiseksi, voivat mikrobit levitä raakaruoasta myös ihmisiin. Tätä voidaan estää hyvällä käsittelyhygienialla. 

Näytteenotto kohdennettiin lemmikkien raakaruokapakasteisiin, joissa pääraaka-aine oli raakaa lihaa tai eläinperäistä sivutuotetta, kuten rustoja ja sisäelimiä. Projektissa tutkittiin 37 näytettä, 12 eri tuotenimeltä tai valmistajalta.

Projektissa selvitettiin lainsäädännön edellyttämien enterobakteeri- ja salmonellatutkimusten lisäksi shigatoksiinia tuottavien Escherichia coli -bakteerien (STEC) sekä lämpökestoisten kampylobakteerien esiintymistä. Lisäksi kartoitettiin resistenttien bakteerien esiintymistä (MRSA sekä ESBL-, AmpC-β-laktamaasientsyymiä tai karbapenemaasia tuottavat E. coli -bakteerit).

MRSA-bakteeria todettiin 15 näytteessä (41 prosenttia). Enterobakteerien EU-lainsäädännön mukaisen raja-arvon ylitys todettiin 10 näytteessä (27 prosenttia). STEC-bakteeri eristettiin 10 näytteestä (27 prosenttia), joiden lisäksi seitsemästä näytteestä (19 prosenttia) saatiin viitteitä tautiaiheuttaviksi tiedettyjen serotyyppien esiintymisestä. ESBL- tai AmpC-β-laktamaasientsyymiä tuottava Escherichia coli todettiin kuudesta näytteestä (16 prosenttia) ja Campylobacter coli -bakteereita yhdestä näytteestä (3 prosenttia). Salmonellaa tai karbapenemaasin tuottajia ei todettu näytteissä.

Kiinnostus lemmikkien raakaruokintaan on lisääntynyt. Lemmikkien omistajat mieltävät raakalihan koirille ja kissoille luontaiseksi ravinnoksi. Raakaruokintaan liitetään myös terveysväittämiä.

Lisätietoja:
erikoistutkija Satu Hakola mailto:satu.hakola@ruokavirasto.fi
+358 40 524 1974, tutkimus
ylitarkastaja Hanna Laatio mailto:hanna.laatio@ruokavirasto.fi
+358 40 065 6265, kotimaisen raakaruuan valmistuksen valvonta
ylitarkastaja Anna-Kaisa Airaksinen mailto:anna-kaisa.airaksinen@ruokavirasto.fi
+358 40 827 9623, ulkomaisen raakaruuan valmistuksen valvonta

Tutustu raporttiin Lemmikkien raakaruokien mikrobiologinen laatu ja antibioottiresistenttien bakteerien esiintyminen

Lue lisää aiheesta
Koirien ja kissojen raakaruoka (pdf)
Lemmikkieläinten raakaruoka