Tutkimustoiminta

Zoonoosien vastustamisen tueksi Ruokavirastossa tutkitaan kymmeniä eri zoonooseja bakteriologisin, virologisin, patologisin ja parasitologisin menetelmin. Zoonooseihin liittyvä riskinarviointi arvioi merkittävimpien zoonoosien aiheuttamaa riskiä, käytettävissä olevien riskinhallintavaihtoehtojen tehokkuutta sekä tarvittaessa myös talousvaikutuksia.

Työn tavoitteena on tarjota tietoa ja taitoa tuotanto- ja lemmikkieläinten sekä ihmisten terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Zoonooseihin liittyvä tieteellinen tutkimus keskittyy alueisiin, joissa tutkimuksen avulla voidaan vaikuttaa eläinten terveyden kautta ihmisten terveyteen tai suoraan edistää kansanterveyttä.

Yksitysikohtaisempaa tietoa Ruokavirastossa meneillään olevista zoonooseihin liittyvistä tutkimushankkeista