E920 - L-kysteiini

Lisäaineryhmä
Muut lisäaineet

Kuvaus
Ruoassa luontaisesti esiintyvä aminohappo. Saa käyttää vain jauhonparanteena. Ei enimmäismäärärajoitusta.

Hyväksyttävä päivittäinen enimmäissaanti (ADI)
Ei ole tarpeen

Mahdollisesti eläinperäinen