Ympäristöterveydenhuollon yhteisestä valtakunnallisesta valvontaohjelmasta kaudelle 2020 - 2024

Ruokavirasto ja Valvira pyytävät lausuntoja Ympäristöterveydenhuollon yhteisestä valtakunnallisesta valvontaohjelmasta kaudelle 2020 – 2024. Valvontaohjelma on laadittu keskusvirastojen yhteistyönä.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 9.8.2019 mennessä Ruokavirastoon sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO.

Lausuntoon on merkittävä viitteeksi 4408/00.01.02.00.01/2019.

Lisätietoja antavat Tuuli Koskimies (tuuli.koskimies@ruokavirasto.fi, p. 050 309 4160), Tiina-Mari Aro (tiina-mari.aro@ruokavirasto.fi, p. 050 574 7680), Heli Laasonen (heli.laasonen@valvira.fi, p. 050 377 2045) ja Kaisa Mäntynen (kaisa.mantynen@valvira.fi, p.050 434 3999).

Valvira lähettää erillisellä pyynnöllä lausunnolle terveydensuojelun ja tupakkalain valtakunnalliset valvontaohjelmat 2020-2024. Lausuntoja pyydetään samalla aikataululla kuin yhteisestä ohjelmasta.

Lausuntopyyntö (pdf)

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020-2024 (pdf)

 

Lausuntopyyntö valtakunnallisista terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmista vuosille 2020–2024

Valvira pyytää lausuntoja valtakunnallisista terveydensuojelun ja tupakkalain valvontaohjelmista vuosille 2020 - 2024.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 9.8.2019 mennessä Valviraan sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@valvira.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 210, 00281 Helsinki. Valvira pyytää merkitsemään lausuntoon viitteeksi V/22232/2019 sekä merkitsemään selvästi, miltä osin palaute koskee terveydensuojelun ja miltä osin tupakkalain valvontaohjelmaa.

Lisätietoja antavat terveydensuojelun valvontaohjelman osalta Kaisa Mäntynen (kaisa.mantynen@valvira.fi, p. 0295 209 613) ja Heli Laasonen (heli.laasonen@valvira.fi, p. 0295 209 631) sekä tupakkalain valvontaohjelman osalta Isabella Lencioni (isabella.lencioni@valvira.fi, p. 0295 209 358).

Ruokavirasto ja Valvira lähettävät erillisellä pyynnöllä lausunnolle Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2020 - 2024. Lausuntoa pyydetään samalla aikataululla kuin toimialakohtaisista ohjelmista.

Lausuntopyyntö (pdf)

Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2020 - 2024 (pdf)

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2020–2024 (pdf)