Määräys elintarvikevalvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuuden toteuttamistavasta ja valvontatietojen julkistamisesta

Lausuntopyyntö Ruokaviraston määräyksestä elintarvikevalvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuuden toteuttamistavasta ja valvontatietojen julkistamisesta

Ruokavirasto pyytää lausuntoja Ruokaviraston määräyksestä elintarvikevalvontaviranomaisen ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuuden toteuttamistavasta ja valvontatietojen julkistamisesta. Kyseessä on 30.3.2016 annetun Elintarviketurvallisuusviraston määräyksen 2/2016 päivitys.

Määräysluonnos pdf

Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.7.2020 mennessä Ruokavirastoon sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 200, 00027 RUOKAVIRASTO. Lausuntoon on merkittävä viitteeksi 108/00.00.01.02.00/2020.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Tuuli Koskimies, p. 050 309 4160
ylitarkastaja Sari Sippola p. 050 386 8430
ylitarkastaja Tuula Koimäki p. 050 386 8428
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

 

Jakelu

Maa- ja metsätalousministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Kuntaliitto
Aluehallintovirastot
Ruokavirasto / Elintarviketurvallisuusosasto
Valvira
Ympäristöterveydenhuollon kunnalliset valvontayksiköt
Eläinlääkärihygieenikkojen yhdistys
Elintarvikealan toimijoiden keskusjärjestöt

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2020