Kalaterveyspäivä 2021 järjestetään etäseminaarina 25.3.

1. helmikuuta 2021

Miten varmistetaan kalojen terveys ja hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa?

Kalankasvattajaliitto ja Ruokavirasto järjestävät Kalaterveyspäivän 2021 etäseminaarina Teamsin välityksellä 25.3.2021 kello 12–15. Ilmoittaudu viimeistään 15.3.2021 mennessä sähköpostitse: mari.virtanen@kalankasvatus.fi, niin saat osallistumislinkin kalaterveyspäivään.

Tervetuloa!

Päivän ohjelma:

12.00–12.10 Tilaisuuden avaus ja käytännön järjestelyt / Öppningsanförande samt praktisk information; Riikka Holopainen, Ruokavirasto

12.10–12.30 Katsaus uuteen eläintautilainsäädäntöön / Översikt av den nya djurhälsolagstiftningen; Kajsa Hakulin, MMM

12.30–12.50 Kalatautikatsaus 2020 / Översikt över fiskhälsan 2020; Anna Maria Eriksson-Kallio, Ruokavirasto

12.50–13.10 Vesihomeen tunnistusmenetelmien kehittäminen / Utvecklandet av metoder för igenkännande av vattenmögel; Tiina Korkea-Aho, Ruokavirasto

13.10–13.30 Vesihometartunnat Suomen kalanviljelylaitoksissa / Vattenmögelinfektioner i finska fiskodlingar; Tom Wiklund, Åbo Akademi

13.30–13.50 Tauko /Paus

13.50–14.10 Teuraskalan tainnutus ja hyvinvointi / Bedövning och välmående hos slaktfisk; Pasi Korvonen, Clewer Aquaculture Oy

14.10–14.25 Kirjolohen suolistotulehdus tutkimuksen kohteena / Undersökningsobjekt: Gastroenterit hos regnbåge; Satu Viljamaa-Dirks, Ruokavirasto

14.25–14.45 Ylisiirtojen riskit ja riskinhallinnan kehittäminen / Risker och utvecklandet av riskhantering vid överflyttning av vildfisk; Maria Uusitalo, Ruokavirasto

14.45–14.55 Kalojen valintajalostuksen tilannekatsaus / En lägesrapport över selektiv avel på fisk; Petri Heinimaa, Luke

14.55–15.00 Loppusanat /Avslutande ord

15.00 Tilaisuus päättyy