Trikiinitutkimuskurssi

6. syyskuuta 2019

Ruokavirasto järjestää trikiinitutkimuskurssin 22.-23.10.2019, mikäli ainakin viisi henkilöä ilmoittautuu kurssille. Kurssi pidetään Oulussa, eläintautibakteriologian ja -patologian yksikössä, Elektroniikkatie 5, Oulu.

Kurssi on asetusten MMM 590/2014 ja EU 2015/1375 vaatimusten mukainen ja se sisältää luentoja, laboratoriotyöskentelyä ja kirjallisen loppukuulustelun. Kurssi on maksuton. Muilta henkilöiltä kuin eläinlääkäreiltä, jotka tekevät lihantarkastukseen liittyviä trikiinitutkimuksia, edellytetään ko. kurssin suorittaminen.

Ennen kurssille osallistumista tulee jokaisen suorittaa ennakkoharjoittelu trikiinitutkimusten tekemiseen hyväksytyssä laboratoriossa. Ennakkoharjoittelun pituus on 10 työpäivää, jona aikana harjoittelijan tulee tutustua trikiinitutkimusmenetelmiin. Todistus harjoittelusta tulee toimittaa kurssin pitäjälle kurssin alkaessa.

Poikkeusta voi anoa vapaamuotoisella hakemuksella osoitteesta trikiinikoulutus@ruokavirasto.fi. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kirjallinen osoitus tai muu selvitys suoritetusta laboratoriotyöskentelystä tai trikiinitutkimuksiin liittyvästä kokemuksesta.

Ruokavirasto voi antaa harjoitteluajan suhteen poikkeuksen niille henkilöille, joilla on riittävästi kokemusta trikiinitutkimuksesta tai laboratoriotyöskentelystä.

Ilmoittautuminen tapahtuu Ruokaviraston sivuilla olevan koulutuspalvelusovelluksen kautta.

Tiedustelut: sihteeri Ritva Pykälistö puhelin 040 489 3390, sähköposti: trikiinikoulutus@ruokavirasto.fi