Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuosituksen julkistamistilaisuus 31.3.2020

12. helmikuuta 2020

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät yhdessä

Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuosituksen julkistamistilaisuuden

Tiistaina 31.3. klo 9:00 – 11:30
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, luentosali 104 1.krs.

Uusi ikääntyneiden ruokasuositus on tarkoitettu valtakunnalliseksi laatusuositukseksi, jolla määritetään, miten tuetaan iäkkäiden ravitsemusta ja järjestetään laadukkaat ruokapalvelut, jotka pohjautuvat iäkkäiden tarpeisiin ja edistävät yhdessä syömistä.

Ruokasuosituksen keskeisimpänä tavoitteena on turvata ikääntyvien hyvää ravitsemustilaa ja edistää sosiaalista hyvinvointia ja pitää siten osaltaan yllä fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä ja ehkäistä kunnon varhaista heikkenemistä. Julkaisu sisältää suositukset terveyttä edistävästä ruokavaliosta ja sairauksien ennaltaehkäisystä eläkeikää lähestyttäessä ja eläkeiässä.

Suositus antaa ohjeet hyvän ravitsemustilan ylläpitämiseen, iäkkäiden ravitsemustilan määrittämiseen ja seurantaan sekä ravitsemushoidon toteuttamiseen. Julkaisussa kerrotaan ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä ja kuvataan hyviä käytäntöjä huomioitavaksi palvelujen kehittämisessä. Suositukseen kirjatut laatukriteerit ja seurantaindikaattorit on tarkoitettu oma- ja viranomaisvalvontaan sekä alueelliseen ja valtakunnalliseen seurantaan ja vaikutusten arviointiin.  

Uusi suositus on tarkoitettu ikääntyneiden ruokailusta ja ravitsemushoidosta vastaaville toimijoille julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotipalvelussa, hoito-, hoiva- ja kuntoutusyksiköissä ja palveluasumisessa sekä palvelujen kilpailuttajille ja päättäjille.

Suosituksen laatimisesta on vastannut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan nimeämä asiantuntijatyöryhmä. Suosituksen julkaisevat yhdessä Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lue lisää Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivuilta.