Riistavahingot

Oikopolut:

Suurpedon aiheuttama viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja porovahinko on ilmoitettava viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, mikäli vahingosta aiotaan hakea korvausta. Korvausta viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingosta (lomake 131) ja porovahingosta (lomake 149 tai MMM:n Pesä-sovellus) haetaan kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta. Jos porovahingossa ei järjestetä maastotarkastusta, kuukauden määräaika lasketaan vahinkoilmoituksen tekopäivästä.

Boraspiriid dahkan boazovahagiin oheeojuwo buhtadus elektrovnnalaccat eana- ja meaheeedoalloministeriija Pesa-vuogadagain dahje Dalonguovlodoaimmahaga nannen skoviin nummir 149. Jus boazovahagis ii ordnejuwo meaheeedarkkistus, buhtadusa oheei galga guoddit buhtadusoheamusa ovtta manu siste vahaga almmuheamis.

Hirvieläimen aiheuttama viljelys- tai kotieläinvahinko on ilmoitettava viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, mikäli vahingosta aiotaan hakea korvausta. Korvausta haetaan lomakkeella 148 hakijan kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.

Hirvieläimen aiheuttama metsävahinko on ilmoitettava viipymättä Suomen metsäkeskukselle, mikäli vahingosta aiotaan hakea korvausta. Korvausta on haettava lomakkeella 148B Suomen metsäkeskukselta.

Petovahinkojen lomakkeet

Viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingot

Maastotarkastuksen tekevä kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen täyttää arviokirjan.

Porovahingot

Boazovahágat

Meahccedarkkistusa dahkan virgeoapmahas vastida arvvostallangirjji deavdimis.

Hirvieläinvahinkojen lomakkeet

Viljelys- ja kotieläinvahingot

Maastotarkastuksen tekevä kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen täyttää arviokirjan.

Metsävahingot (Suomen metsäkeskus)

Sivu on viimeksi päivitetty 8.12.2021