Ruokaviraston hyväksymät laboratoriot

Ruokaviraston hyväksyntää tarvitsevat laboratoriot, joissa tutkitaan esimerkiksi viranomaisten ottamia vesi- ja elintarvikenäytteitä, näytteitä vastustettavien eläintautien varalta, elintarvike- ja rehualan toimijoiden sekä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten lakisääteisiä omavalvontanäytteitä. Hyväksyntää haetaan alla olevalla lomakkeella. Samalla lomakkeella jo hyväksytty laboratorio voi ilmoittaa muutoksista.

Laboratorion, jossa tutkitaan näytteitä ilmoitettavien eläintautien varalta, tulee rekisteröityä Ruokavirastoon. Rekisteröintiä haetaan alla olevalla lomakkeella. Samalla lomakkeella jo rekisteröity laboratorio voi ilmoittaa muutoksista. 

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset tiedot Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa.

Tulosten sähköinen tiedonsiirto

Hyväksytyt laboratoriot, jotka tarjoavat analyysipalveluita (vedet ja elintarvikkeet) ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköille, voivat toimittaa näytetietoja sähköisesti valvontayksiköiden käyttämään ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontatietojärjestelmään VATIin. Tätä varten laboratorio tarvitsee Ruokaviraston myöntämän sertifikaatin, jolla tunnistaudutaan VATIn rajapintana toimivaan analyysitietojen siirtopalveluun. Tiedonsiirron testausta varten laboratorion tai sen järjestelmätoimittajan tulee hakea Ruokavirastolta erillinen sertifikaatti palvelun testiympäristöön. Lue lisää sertifikaatin hakemisesta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2021