Elintarvike- ja kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitusohje päivitetty

12. huhtikuuta 2022

Ohje antaa suosituksia elintarvike- ja kontaktimateriaalitoiminnan riskien arvioimiseen ja tarkastustiheyksien määrittämiseen. Tarkastustiheyssuosituksissa on huomioitu erityisesti mikrobiologiset, kemialliset ja fysikaaliset vaarat sekä elintarvikkeista annettaviin tietoihin liittyvät vaarat.

Ohje löytyy elintarvikehuoneistoja koskevalta ohjesivulta

Suora linkki ohjeeseen: Elintarvikehuoneiston ja kontaktimateriaalitoiminnan riskiluokitus ja elintarvikelainsäädännön mukaisen valvontatarpeen määrittäminen