Elintarvikkeiden alkutuotannon valvontaohjeet on päivitetty

28. maaliskuuta 2022

Alkutuotannon valvontaohjeet on tarkoitettu pääsääntöisesti kuntien elintarvikevalvojille, mutta myös alkutuottajille ja elintarvikealan yrityksille avuksi oman toimintansa suunnitteluun.

Ohjeet koskevat elintarvikkeiden alkutuotannon valvontaa

  • maidontuotannossa
  • lihantuotannossa
  • munantuotannossa
  • hunajantuotannossa
  • vesiviljelyssä ja kalastuksessa
  • kasvin- ja siententuotannossa
  • iduntuotannossa
  • alkutuotannon tuotteiden kuljetuksessa

Ohjeissa on huomioitu muun muassa elintarvikelain 297/2021 ja maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehygieniasta antaman asetuksen 318/2021 tuomat muutokset.

Päivitetyt ohjeet ovat Ruokaviraston sivuilla.