Lihan jäädyttäminen -tulkinta täydentää vanhaa ohjetta

8. helmikuuta 2022

Tulkinta täydentää Eviran ohjetta 16049 ”Elintarvikkeiden pakastaminen ja jäädyttäminen elintarvikehuoneistoissa” ja koskee sekä lihan jäädyttämistä että pakastamista. Koska pakastaminen on lainsäädännön mukaan jäädyttämisen erityismuoto, tarkoitetaan jäädyttämisellä tässä ohjeessa sekä jäädyttämistä että pakastamista

Lihan jäädyttäminen (pdf)