Mikrobiologinen näytteenotto ja vaatimukset -ohjeet päivitetty

24. kesäkuuta 2021

Ohje elintarvikealan toimijoille

  • Elintarvikelain ja maa- ja metsätalousministeriön asetusten muutokset päivitetty
  • Liitteeseen 1 on lisätty muutokset kansallisiin zoonoosivalvontaohjelmiin (salmonella, STEC)
  • Liitteeseen 9 on tarkennettu ruokamyrkytysten varalta otettavien näytteiden pakkaamista
  • Liitteeseen 9 on lisätty kappale jauhelihan näytteenoton kohdistamisesta, sekä lisätty suositellut näytteenottotiheydet, kun kaupassa pakatun jauhelihan säilyvyysaika on yli 2 vuorokautta
  • Liitteestä 10 on poistettu termi ”krassi”

Ohje valvojille

Ohjeen sisältöä on päivitetty vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Ohjeeseen on myös lisätty joitakin komission suosituksessa käsiteltyjä asioita, joita ei ollut ohjeen aiemmassa versiossa. Lainsäädäntöviitteet valvonta-asetukseen 2017/625 päivitetty

  • Lainsäädäntöviitteet uudistettuun elintarvikelakiin 297/2021 päivitetty
  • Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinakauppatuontia koskevat kappaleet päivitetty aiemman elintarvikelain muutoksen mukaisesti
  • Vastanäytettä koskeva kappale 8 on muutettu kokonaisuudessaan vastaamaan valvonta-asetuksen tulkintaa toisesta asiantuntijalausunnosta ja sen nojalla otettavista näytteistä.

Mikrobiologinen näytteenotto ja vaatimukset -ohjeet